Νέοι αντιδήμαρχοι Καλαμπάκας

dimarxio_kalampakas_copy

 

 

 

 

Σύμφωνα με την απόφαση δημάρχου ορίζονται ως αντιδήμαρχοι του δήμου Καλαμπάκας με τομείς ευθύνης οι παρακάτω:

Δημήτρης Λύππας με αρμοδιότητες στους τομείς Αγροτικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Πολιτικής, Ποιότητας Ζωής και Δημοτικής Αστυνομίας.

Ηρακλής Αλμπάνης με τομείς Διοίκησης Διαφάνειας, Παιδείας, Πολιτισμού Τουρισμού, Αθλητισμού, Κοινωφελούς Εργασίας.

Κωνσταντίνος Καρακώστας με τομείς Περί αστικής Ανάπτυξης, Τοπικής Οικονομίας και περιβάλλοντος και ως τοπικός αντιδήμαρχος Καλαμπάκας.

Ηλίας Κωστόπουλος με τομείς Καθαριότητας, Πρασίνου και Ανακύκλωσης.

Σωτήρης Παπαχρήστος με τομείς Έργων Υποδομής και Πολιτικής Προστασίας .

Γιώργος Κεραμάς με τομείς Δημοτικής Περιουσίας και Νεολαίας.

Γιώργος Ρουστάνης ως τοπικός αντιδήμαρχος των δημοτικών κοινοτήτων Ασπροποτάμου, Μαλακασίου και Καστανιάς.

 

 

 

 

.