Νέες ειδικότητες στο ΙΕΚ Τρικάλων

 

aithousa_didaskalias

 

 

 

 

Από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ  εγκρίθηκαν και οι τέσσερις  ειδικότητες που προτάθηκαν από το Ι.Ε.Κ. Τρικάλων να  λειτουργήσουν για να το  νέο εξάμηνο (ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ 2012) όπως αναφέρονται παρακάτω μαζί  με τη  συνοπτική  περιγραφή  επαγγέλματος  (Job  profile)

1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Οι κύριες δραστηριότητες του πιστοποιημένου, απ’ τον ΟΕΕΚ, στην ειδικότητα «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» προσανατολίζονται σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), όπως αυτό καθορίζεται από την ΕΕ, και προορίζεται για εργασιακούς χώρους όπου συντελείται κατασκευή, υποστήριξη, λειτουργία και συντήρηση δικτύων μετάδοσης δεδομένων στα πλαίσια δραστηριότητας του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας.

Αναλυτικότερα μπορεί να εργασθεί στο Δημόσιο, σε Οργανισμούς ή στον Ιδιωτικό τομέα στην:

  • Σχεδίαση, υλοποίηση, υποστήριξη και συντήρηση δικτύων μετάδοσης δεδομένων
  • Πώληση προϊόντων (υλικών – εξαρτημάτων – εργαλείων) δικτύων μετάδοσης δεδομένων και τηλεματικής
  • Διαχείριση δικτύων μετάδοσης δεδομένων (Network admin) Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Υποστήριξη Συστήματος παροχής υπηρεσιών internet και  intranet
  • Χρήση Η/Υ

2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

Ο κάτοχος Διπλώματος στην Ειδικότητα “Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου ” έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και Επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένη ή μη εργασία Μικρομεσαίας / Μεγάλης μεταποιητικής / Βιομηχανικής / Βιοτεχνικής μονάδας ή κατασκευαστικής / παροχής υπηρεσιών / Εμπορικής  κ.τ.λ επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα.

Είναι ικανός να εκτελεί υπεύθυνα εργασίες που προκύπτουν κατά την επεξεργασία διαφόρων προβλημάτων οργάνωσης και λειτουργίας Λογιστικών εφαρμογών σε μηχανογραφημένα  λογιστήρια Μ.Μ. ή μεγάλων επιχειρήσεων παραγωγής ή εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών.

Θα μπορεί επίσης με βάση τεχνικές και γενικές οδηγίες μεθοδολογίας διαδικασιών και προδιαγραφές εργασίας καθώς και την ορθολογική χρησιμοποίηση μηχανών αρχείου, βιβλιογραφίας, εργαλείων  και υλικών και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία, τους κανονισμούς  και τις προδιαγραφές υγιεινής, ασφαλείας εργασίας και προστασίας του περιβάλλοντος, και τους κανονισμούς και διαδικασίες εργασίας συνεργασίας στον συγκεκριμένο χώρο και επάγγελμα ειδικότητα να εκτελεί κάθε φορά εξειδικευμένες  εργασίες.

 

3. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ο κάτοχος Διπλώματος Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα «Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» έχει

πιστοποιήσει τις γνώσεις , δεξιότητες και επαγγελματικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να

εργαστεί σε εξαρτημένη εργασία ως υπάλληλος σε :

Α. Δημόσιες ή Ιδιωτικές κινητές μονάδες προνοσοκομειακής φροντίδας.

Β. Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές.

Γ. Κέντρα Υγείας.

Δ. Μονάδες Α΄ Βοηθειών ( Χιονοδρομικά κέντρα , Αθλητικά κέντρα, Γήπεδα , μεγάλα

τεχνικά συνεργεία , Βιομηχανικές μονάδες, Εργοτάξια, Πλοία , κ.λ.π.)

 

Ο Νοσηλευτής Τραυματολογίας συμμετέχει υπό την επίβλεψη και την ευθύνη του Νοσηλευτή

στην Νοσηλευτική Φροντίδα ( προεγχειρητική – διεγχειρητική – μετεγχειρητική του Ασθενή και εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες (Duties).

1. Πραγματοποιεί ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ που αντιστοιχούν στο επίπεδο και αντικείμενο

εκπαίδευσης , εξειδίκευσης και εμπειρία του και που έχουν σχέση:

2. Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας , υγιεινής , αντισηψίας –ασηψίας που επιβάλλονται για την ασφαλή λειτουργία των χώρων που εργάζεται.

3. Επιλέγει, προμηθεύει, χρησιμοποιεί και φροντίζει τον εξοπλισμό του χώρου εργασίας του     (εργαλεία , συσκευές , όργανα, αναλώσιμα, υλικά , κ.λ.π.)

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 – ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ)

 

Ο κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 1, της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», θεωρείται επιχειρησιακό προσωπικό ασφαλείας στον μεγάλο κλάδο της Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Είναι ο επαγγελματίας εκείνος, που μετά την πιστοποίηση του, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία, θα μπορέσει να λάβει Άδεια Εργασίας Κατηγορίας Α΄ και να καλύψει τις ανάγκες αλλά και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά, σε όλες τις επιχειρησιακές και διοικητικές απαιτήσεις των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας μεγάλων επιχειρήσεων, όλων των τομέων της οικονομίας, αλλά και τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες ασφαλείας πρόληψης κινδύνων, του εγκλήματος αλλά και των απωλειών από οπουδήποτε και αν προέρχονται ή να υποστηρίξει τις επαγγελματικές δραστηριότητες αυτές.

 

Οι αιτήσεις για την επιλογή των υποψήφιων καταρτιζόμενων στις παραπάνω ειδικότητες θα πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του ΙΕΚ Τρικάλων από 3 – 10 /9 /2012, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. Τρικάλων και στο τηλέφωνο  24310-75931. Fax: 24310-75932

 

 

.