Νέα σημαντική διάκριση του Νοσοκομείου Τρικάλων

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τα αρχεία της μαιευτικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, καθώς και της Μονάδας Νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας ,που αποτελεί το κέντρο προορισμού των νεογνών που διακομίζονται από το νοσοκομείο Τρικάλων όποτε κρίνεται απαραίτητο, το ποσοστό της (πρώιμης) νεογνικής
θνησιμότητας του νοσοκομείου μας ανέρχεται στο 1/1000 για τα έτη 2015-16-17.

Το αντίστοιχο ποσοστό για τη χώρα μας σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_cd_aperrto&l ang=en ) κυμαίνεται στο 1,9/1000 για το έτος 2015.O μέσος όρος του αντίστοιχου ποσοστού στην Ευρώπη είναι 1,8/1000.

Ως εκ τούτου, και δεδομένου του πολύ υψηλού αριθμού των γεννήσεων που πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο Τρικάλων ,τα ποσοστά αυτά είναι απολύτως εναρμονισμένα με τα Εθνικά και ευρωπαικά δεδομένα, διατηρώντας σε χαμηλά επίπεδα τα ποσοστά της νεογνικής θνησιμότητας .

Όσον αφορά το περιστατικό θανάτου που συνέβη στις 19/7/2018 και αφορά σε νεογνό που γεννήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων εξετάζεται πλήρως ο ιατρικός φάκελος και οι λόγοι που οδήγησαν στην κατάληξη του νεογνού αμέσως μετά τη γέννησή του.

Σε περίπτωση που στοιχειοθετηθεί η οποιασδήποτε μορφής ιατρική αμέλεια και η περίπτωση του νεογνού αυτού θα μπορούσε να έχει με βάση τα επιστημονικά δεδομένα της ιατρικής κοινότητας διαφορετική έκβαση θα αντιμετωπιστεί αναλόγως και θα αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων