Νέα πρόστιμα σε καταστήματα εστίασης στα Τρίκαλα για την μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας

Οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές της ΕΑΔ συνεχίζουν να διαπιστώνουν χαλάρωση στα μέτρα προστασίας από το προσωπικό εργασίας.

Πρόστιμα επεβλήθησαν και σε καταστήματα των Τρικάλων για ελλιπή μέτρα περιορισμού του κορονοϊού –  Την εβδομάδα από 9 έως 14 Ιουνίου ελέγχθηκαν συνολικά 16 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Βεβαιώθηκαν πρόστιμα σε τρία από αυτά, για τέσσερις ξεχωριστές περιπτώσεις, συνολικού ύψους 600 € για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας.

Κλιμάκια της ΕΑΔ  και της ΕΛ.ΑΣ έλεγξαν συνολικά 278 σημεία ενδιαφέροντος. Στα 22 εκ των οποίων καταγράφηκαν παραβάσεις (ποσοστό 7,9%) και επιβλήθηκαν 26 πρόστιμα συνολικού ύψους 34.850€ κυρίως για μη χρήση μάσκας από το προσωπικό εργασίας και για υπέρβαση της ορθής αναλογίας ατόμων ανά επιφάνεια στα ελεγχθέντα ΚΥΕ.