Νέα προγράμματα ΛΑΕΚ 2017 από τα Σωματεία της ΟΕΒΕ Τρικάλων

Τα Σωματεία μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Τρικάλων και με τη συμβολή της ΟΕΒΕ Ν. Τρικάλων θα προβούν άμεσα στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις μέλη τους, τα οποία θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις 1-30 έτους 2017, που εγκρίθηκε με τη με αριθμ. 1833/44/27.06.2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις, που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους, κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους και δε λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλο φορέα για το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θα συμμετάσχουν.

Η κατάρτιση θα γίνει σε αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού τους.  Η διάρκεια των προγραμμάτων θα είναι 32 ώρες (που θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας) και ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα παρακολούθησης.

Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.  Οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους προέδρους των Σωματείων ή στην ΟΕΒΕ Τρικάλων, Απόλλωνος 8-10 και στο τηλ. 2431028465.