Νέα Διοίκηση στον Σύλλογο Σαραγιωτών “Ζωοδόχος Πηγή”

Νέα Διοίκηση προέκυψε στον Ευεργετικό και Μορφωτικό Σύλλογο Σαραγιωτών “Ζωοδόχος Πηγή”, μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Μαρτίου. Τα νεοεκλεγέντα μέλη συνεδρίασαν προκειμένου να συγκροτήσουν σε σώμα τη νέα Διοίκηση, με τις θέσεις, μετά τη διαδικασία, να προκύπτουν ως εξής:
Πρόεδρος: Ιωάννης Πλεξίδας
Αντιπρόεδρος: Πάρης Καλογράνας
Γραμματέας: Ευαγγελία Φράγκου
Ταμίας: Κυριακή Κλούφη-Μπραχάλα
Μέλη: Φωτεινή Ντίμτσα-Πολύμερου, Ιωάννα Μπάτζιου, Κωνσταντίνα Κάλλου
Αναπληρωματικά μέλη: Αναστασία Κελλίδου, Ευαγγελία Βαϊοπούλου-Καπούλα, Ανδρέας Μπρέλλας, Λάμπρος Μιχόπουλος