Νέα διαμαρτυρία συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας

Νέα διαμαρτυρία συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας έξω από το Κεντρικό  Κατάστημα των Τρικάλων
Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας παράνομα και αυθαίρετα διέκοψε την καταβολή, ως είχε υποχρέωση, της μηνιαίας παροχής προς τους συνταξιούχους της. Μέρος δηλαδή του μισθού μας που έμπαινε κάθε μήνα, καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού μας βίου, σε έναν λογαριασμό.
Δεν είναι ούτε χρήματα της Τράπεζας, ούτε του κρατικού προϋπολογισμού, δηλαδή των φορολογουμένων.  
Είναι χρήματα τα οποία η Τράπεζα συμφώνησε και εφαρμόζει  από το 1949 να τα επιστρέφει όταν βγαίνουμε στη σύνταξη, υπό τη μορφή μηνιαίας παροχής.
Η σημερινή Διοίκηση αποφάσισε να «φάει» τα λεφτά μας, να «φάει» τις αποταμιεύσεις μιας ζωής.
Ο αγώνας που δίνουμε σήμερα, είναι αγώνας για το αυτονόητο. Απαιτούμε δηλαδή, την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων μας.
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ