Ν. Καρδούλας: Μειωμένη κατά 2 δις € η φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα το 2020 σε σχέση με το 2018

Μειωμένη κατά 2,008 δισεκατομμύρια € ήταν η φορολογία εισοδήματος στην Ελλάδα το 2020 (φορολογικές δηλώσεις 2021, παρούσα κυβέρνηση) σε σχέση με το 2018 (φορολογικές δηλώσεις 2019, προηγούμενη κυβέρνηση) και η Ελλάδα είχε το φορολογικό έτος 2020 τη 2η χαμηλότερη φορολογία εισοδήματος επί της συνολικής φορολογίας ανάμεσα σε 22 χώρες της ΕΕ, μέλη του ΟΟΣΑ.

Σύμφωνα με τις εκθέσεις της ΑΑΔΕ 2019 και 2021:

  • Τα φορολογικά έσοδα για το φορολογικό έτος 2020 (48,132 δις €) ήταν μειωμένα κατά 3,277 δις € σε σχέση με το φορολογικό έτος 2018 (51,409 δις €).

  • Η φορολογία εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020 (14,702 δις €) ήταν μειωμένη κατά 2,008 δις € σε σχέση με το φορολογικό έτος 2018 (16,711 δις €).

  • Το ποσοστό της φορολογίας εισοδήματος επί της συνολικής φορολογίας ήταν μειωμένο το 2020 (30,5%) κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018 (32,5%).

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ για το φορολογικό έτος 2020, στις 22 χώρες της ΕΕ που είναι μέλη του:

  • Η Ελλάδα είχε το 2020 το 2ο χαμηλότερο ποσοστό φορολογίας εισοδήματος επί της συνολικής φορολογίας (30,5%) ανάμεσα σε 22 χώρες της ΕΕ, μετά την Ουγγαρία που είχε 25,6%.

  • Τα υψηλότερα ποσοστά φορολογίας εισοδήματος επί της συνολικής φορολογίας είχαν η Δανία (64,4%), η Ιρλανδία (58,5%) και το Λουξεμβούργο (53%).

Πηγή: https://www.facebook.com/NikolaosKardoulas/posts/491101142773110

Ο Νίκος Καρδούλας είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Συνταγματάρχης ε.α.