Μουσικοθεατρική εκδήλωση μνήμης: «ΣΜΥΡΝΗ 100 χρόνια μετά…»

Στά πλαίσια τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, συμπληρουμένων ἑκατό ἐτῶν ἀπὸ τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἱερὰ Μητρόπολις διοργανώνει λαμπρὰν ἐπετειακὴν ἐκδήλωσιν τήν Κυριακήν 2αν Ὀκτωβρίου 2022 καί ὥραν 7ην ἀπογευματινήν εἰς τήν αἴθουσαν «Δημήτριος Καβράκος» τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Τρικκαίων «Ἀθανάσιος Τριγώνης» (ὁδός Γαριβάλδη 8) μέ τίτλον «ΣΜΥΡΝΗ 100 χρόνια μετα…».

Πάνω σ’ αὐτὸ τὸ θέμα ἡ Ἐνοριακὴ Παιδικὴ Χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Μπάρας Τρικάλων, ὑπὸ τὴν διεύθυνσην τοῦ κ. Λεωνίδα Πλαστάρα, θὰ παρουσιάσει μουσικοθεατρικὸ ἔργο καί ὁ Λαογραφικὸς Χορευτικὸς Ὅμιλος Τρικάλων «Χορόπολις», θὰ χορέψει Μικρασιατικούς Χορούς.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.