Μουσικό Σχολείο Τρικάλων: Θεµατική Έκθεση Αστρονοµίας

” Από τον Λουκιανό και τον Ιούλιο Βερν στο Ευγενίδειο Πλανητάριο και τον
Διονύση Σιµόπουλο” (Θεµατική Έκθεση Αστρονοµίας)
Αφιερωµένη στη µακρόχρονη προσπάθεια του ανθρώπου να γνωρίσει και να κατακτήσει,
όσο αυτό είναι δυνατό, το αχανές σύµπαν, ήταν η µοναδική για τη φετινή χρονιά “θεµατική
έκθεση” της Σχολικής Βιβλιοθήκης του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων.
Την τελευταία εβδοµάδα πριν από τις διακοπές του Πάσχα καθώς και την πρώτη
µετά τις εορτές, όλα τα τµήµατα των γυµνασιακών τάξεων του σχολείου µας ταξίδεψαν για
µια διδακτική ώρα το καθένα στον χώρο του διαστήµατος, µε οδηγό στο ταξίδι τους τον
καθηγητή µαθηµατικών του σχολείου µας και µέλος της Οµάδας Εργασίας της Σχολικής
Βιβλιοθήκης κ. Θεοφάνη Καρούτη. Μαζί του, συνταξιδιώτες οι καθηγητές της κάθε
διδακτικής ώρας.
Με αφετηρία τα βιβλία αστρονοµίας και επιστηµονικής φαντασίας της Σχολικής
Βιβλιοθήκης (που είχαν τοποθετηθεί πάνω στα τραπεζάκια ανάγνωσης), το ταξίδι στον
“άνω βυθό των ακατάληπτων πραγµάτων” άρχιζε µε τα µεγάλα θέµατα της δηµιουργίας του
κόσµου, της δηµιουργίας της γης, της δηµιουργίας του ανθρώπου, της γνώσης των αστερισµών και της θέσης της γης στο ηλιακό µας σύστηµα, και συνεχιζόταν µε τις προσπάθειες
του ανθρώπου για γνώση και “κατάκτηση” του διαστήµατος – µέσα από συχνές παραποµπές
σε κείµενα όπως η “Γένεσις” του Μωυσέως, η “Αληθινή ιστορία” του Λουκιανού, η “Εξαήµερος του Μεγάλου Βασιλείου, το “Ηµερολόγιο” του Πιγκαφέτα (που καταγράφει τον
πρώτο περίπλου της γης, στην αποστολή του Μαγγελάνου), τη “Νέα Αστρονοµία” και
“Περί της αρµονίας του κόσµου” του Γιόχαν Κέπλερ, τα µυθιστορήµατα του Ιουλίου Βερν,
οι µελέτες του Edwin Hubble πριν εκατό χρόνια και οι σύγχρονοι Οδηγοί Παραστάσεων
του Ευγενίδειου Πλανητάριου.
Στη συνέχεια, οι µαθητές των περισσότερων τµηµάτων παρακολούθησαν µια προβολή PowerPoint µε τίτλο “Λίγη αστρονοµία” (που είχαν δηµιουργήσει µαθητές του
σχολείου το έτος 2009-10 στα πλαίσια του µαθήµατος “Στοιχεία Αστρονοµίας και Αστροφυσικής”, που διδασκόταν ως µάθηµα επιλογής µέχρι το 2013-14), και έλυσαν απορίες τους
συζητώντας µε τον καθηγητή. Αξίζει να σηµειωθεί ιδιαίτερα η προσοχή µε την οποία τα
παιδιά παρακολουθούσαν και το πραγµατικό ενδιαφέρον που έδειξαν για το θέµα, ενδιαφέρον που φάνηκε και µε τις ωραίες ερωτήσεις που διετύπωναν…
Ας σηµειωθεί πως στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων υπήρχε πάντα µια όχι ευκαταφρόνητη οµάδα µαθητών µε µεγάλο ενδιαφέρον για την Αστρονοµία, γεγονός που πρέπει να
πιστωθεί κατά κύριο λόγο στην ιδιαίτερη αγάπη γι’ αυτή του καθηγητή κ. Θεοφάνη
Καρούτη, αλλά και στην πολύ στενή φιλία που συνέδεε τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεµόνων κ. Άρη Ζιώζια µε τον αείµνηστο αστροφυσικό Διονύση Σιµόπουλο.
Αποτέλεσµά της ο τελευταίος να επισκεφθεί κατ’ επανάληψη το σχολείο µας, να µιλήσει
και να συζητήσει µε τους µαθητές και τους καθηγητές στη µεγάλη Αίθουσα Εκδηλώσεων
καθώς και στη Σχολική Βιβλιοθήκη, να οργανωθούν Εκθέσεις Αστρονοµίας και Βραδυά
Αστροπαρατήρησης, να µοιραστούν βιβλία αστρονοµίας στους µαθητές και να εφοδιαστεί η
Σχολική Βιβλιοθήκη µε τους υπέροχους Οδηγούς Παραστάσεων του Ευγενίδειου Πλανητάριου.
Κάθε “διδακτική” έκλεινε µε δ α ν ε ι σ µ ό βιβλίων από τους υπεύθυνους δανεισµού κάθε τµήµατος.

Ήταν µια καλή αρχή! Ευχής έργο από τη νέα σχολική χρονιά να
ακολουθήσουν και άλλες “θεµατικές εκθέσεις”, αξιοποιώντας το πλούσιο υλικό της
Σχολικής Βιβλιοθήκης και προσφέροντας στους µαθητές ένα εναλλακτικό τρόπο
µάθησης…