«Μουσειοπαιδαγωγική και Επαυξημένη πραγματικότητα» στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων

 Το πρόγραμμα «Μουσειοπαιδαγωγική και Επαυξημένη πραγματικότητα, Αναγνωρίζοντας τα μουσεία ως εκπαιδευτικούς χώρους MonA», πραγματοποιήθηκε στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων. Το πρόγραμμα  διευθύνει το «Μουσείο Τσιτσάνη» και  αποτελεί μια Ευρωπαϊκή συνεργασία μουσείων και άλλων οργανισμών για την εκπαίδευση. Η παρουσίαση  πραγματοποιήθηκε από τον κ. Σωτήριο Μαγειρία ο οποίος κλήθηκε στο σχολείο από τον Σύλλογο Διδασκόντων του 5ου Γυμνασίου.

 Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων και ενός πολιτιστικού προγράμματος που εκπονεί το σχολείο.  Οι μαθητές/τριες μέσω μιας εικονικής περιήγησης και  ενός παιχνιδιού είχαν την χαρά να  εξοικειωθούν με  χώρους μουσείων, να ανακαλύψουν τα εκθέματα και να μάθουν  την ιστορία των συλλογών παίζοντας. Οι μαθητές/τριες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ήταν μια εμπειρία μοναδική!

Το 5ο Γυμνάσιο  ευχαριστεί τον κ. Σωτήριο Μαγειρία, ο οποίος ανέλαβε αυτό το βιωματικό εργαστήριο για τους μαθητές/τριες μας, την κ. Στουκογεώργου Αναστασία για τη διοργάνωση της δράσης καθώς και τους εκπαιδευττικούς κ. Βακουφτσή, κ. Βράντζα, και κ. Γραδούλα οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης.