Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αιτήσεις για το άρθρο 99

louketa

Μορφή χιονοστιβάδας εξακολουθούν να παρουσιάζουν ακόμη κι εν μέσω του καλοκαιριού, τα αιτήματα, που κατατίθενται από τις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης προς τις δικαστικές αρχές, με σκοπό την υπαγωγή τους σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές τους.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση της Voria. gr, μέχρι και μετά από τα μέσα Ιουλίου του 2011, στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης είχαν συσσωρευτεί, συνολικά, 183 αιτήσεις υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, καταδεικνύοντας έμπρακτα τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το επιχειρείν, εν μέσω της οικονομικής κρίσης.

Από το ανωτέρω σύνολο, τα 51 αιτήματα για το άρθρο 99 κατατέθηκαν από ανώνυμες εταιρείες και από τα έως τώρα στοιχεία για τα τρία άναψε κόκκινο, με απορριπτικές αποφάσεις κι άλλα τρία κρίθηκαν απαράδεκτα.

Επίσης, 33 αιτήματα υποβλήθηκαν από ομόρρυθμες εταιρείες και το ένα επιστράφηκε ως απαράδεκτο, έξι από ετερρόρυθμες εταιρείες με ένα να «κόβεται» ως απαράδεκτο, ενώ υπήρξαν επιπρόσθετα και εννέα αιτήσεις από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης κι άλλες 84 από φυσικά πρόσωπα. Στην περίπτωση δε, των δύο τελευταίων κατηγοριών, το δικαστήριο απέρριψε εξ αρχής, αντίστοιχα, δυο και 36 αιτήσεις υπαγωγής.

Θυμίζουμε, ακόμη, ότι μόλις πριν λίγες ημέρες με βάση τροπολογία που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή από τον κ. Σ. Ξυνίδη, αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μειώνεται το κόστος προσφυγής των επιχειρήσεων στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Το παράβολο που απαιτείται για την κατάθεση της σχετικής αίτησης στο δικαστήριο από 5.000 ευρώ μειώνεται στις 4.000, για τις ανώνυμες εταιρίες από 8.000 σε 7.000 και για τα φυσικά πρόσωπα από 3.000 σε 2.000 ευρώ. Η μείωση των παραβόλων αποτελούσε αίτημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.

Άλλες τροποποιήσεις στο πτωχευτικό δίκαιο προβλέπουν τη δυνατότητα παράτασης της διαδικασίας εξυγίανσης της εταιρίας έως και σε επτά μήνες (από πέντε), εφόσον συναινούν ο οφειλέτης και η πλειονότητα των πιστωτών. Επίσης εφόσον το δικαστήριο επικυρώσει τη συμφωνία εξυγίανσης τότε εξαλείφεται το αξιόποινο των αδικημάτων έκδοσης ακάλυπτων επιταγών και καθυστέρησης οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η ίδια τροπολογία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι:

-Τα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ), που συγκροτείται για τον έλεγχο των προμηθειών και έργων του Δημοσίου, θα επιλέγονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, έως ότου αλλάξει ο κανονισμός του Κοινοβουλίου, οπότε τα μέλη της Επιτροπής θα επιλέγονται από τη Βουλή ύστερα από πρόταση των συναρμόδιων υπουργών και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

-Τα μέλη της επιτροπής δεν επιτρέπεται για πέντε χρόνια μετά τη λήξη της θητείας τους να απασχολούνται σε επιχειρήσεις, υποθέσεις των οποίων χειρίστηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.