Μήπως ψάχνει κάποιος αυτό το σκυλάκι;

Βρέθηκε σκυλάκι, παραποταμίως μετά τον Άγιο Στέφανο, δίπλα από το μαγαζί stage, στο κέντρο των Τρικάλων.

Μήπως το ψάχνει κάποιος;