Μήπως οι άντρες «μυρίζονται» τις άπιστες γυναίκες;

Στο πλαίσιο της διδακτορικής της έρευνας από το University of Western Australia, η δρ Σαμάνθα Λάιβερς αναζήτησε αποδείξεις όσον αφορά στη θεωρία ότι οι άνδρες έχουν αναπτύξει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται εάν μια γυναίκα είναι πιστή ή όχι.

Η Λέιβερς έβαλε τους άνδρες που συμμετείχαν στην έρευνα να συγκρίνουν 17 ζευγάρια φωτογραφιών που απεικόνιζαν άγνωστες σε αυτούς γυναίκες, διαφόρων εθνοτήτων. Οι μισές γυναίκες των φωτογραφιών δεν είχαν απατήσει τον σύντροφό τους και οι άλλες μισές τον είχαν απατήσει τουλάχιστον δύο φορές.

Η Λάιβερς ζήτησε από τους άνδρες να εκτιμήσουν ποια από τις γυναίκες ήταν πιθανότερο να είναι πιστή. Η επιλογή αυτή ανατέθηκε δύο φορές, σε διαφορετικές ομάδες ανδρών. Όπως διαπιστώθηκε, απλά και μόνο κοιτώντας τα πρόσωπά τους, οι άνδρες ήταν σε θέση να κρίνουν σωστά στο 55-59% των περιπτώσεων. Ακόμα και λαμβανομένου υπόψιν του ενδεχομένου του παράγοντα τύχη (50-50), το συγκεκριμένο επίπεδο ακρίβειας θεωρείται στατιστικά σημαντικό.

«Δεν περιμένουμε να είναι 100% ακριβείς όταν απλά κοιτούν το πρόσωπο κάποιας γυναίκας για λίγα δευτερόλεπτα» είπε η Λάιβερς. «Αλλά το ότι επιδεικνύουν κάποια ακρίβεια ακόμα και με αυτά τα περιορισμένα δεδομένα έχει τη σημασία του», σημείωσε.

Σε αντίστοιχες έρευνες, τόσο με άνδρες, όσο και με γυναίκες, με αξιολόγηση μιας ολόκληρης σειράς φωτογραφιών, είχε φανεί στο παρελθόν ότι οι γυναίκες τα κατάφερναν καλύτερα.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο PLOS ONE.

pronews.gr