Μήνυμα της Παναγιώτας Μανταλιά για την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (International Day of Persons with Disabilities) καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ και τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου. Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής συνδέεται με την υιοθέτηση από το διεθνή οργανισμό στις 3 Δεκεμβρίου 1982 του προγράμματος δράσης για τα ΑΜΕΑ, το οποίο οδήγησε στην υπογραφή της διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στις 30 Μαρτίου 2007 (Η Κύπρος την κύρωσε το 2011 και η Ελλάδα το 2012).

Σήμερα, λοιπόν, τονίζουμε, αρχικά πως αυτό το Α στη λέξη ΑΜΕΑ δεν σημαίνει Αόρατοι άλλα Άτομα, όπως Εσύ και Εγώ. Άτομα με ίσες ευκαιρίες στην υγεία και την εκπαίδευση, Άτομα που έχουν τις ίδιες δυνατότητες για προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη, Άτομα με ευαισθησίες, ικανότητες και ταλέντα.

Η χάραξη λοιπόν της γενικότερης εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής συνοψίζεται στις τρεις βασικές αρχές:

  1. Ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση
  2. Σχολική και κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες ανάλογα με τις ικανότητες τους.
  3. Κοινωνική αποδοχή και προετοιμασία για τη μετάβαση από το σχολείο στην κοινωνία και στην εργασία.

Για να γίνουν εφικτά όλα τα παραπάνω είναι αναγκαίο από την κάθε κυβέρνηση να επεκτείνει τον θεσμό των ειδικών τάξεων και στην Δ//θμια εκπαίδευση, να γίνει στελέχωση τόσο των σχολείων γενικής παιδείας όσο και των ειδικών εκπαιδευτικών μονάδων με το κατάλληλο επιμορφωμένο προσωπικό, να γίνονται συχνά επιμορφώσεις, ενημερώσεις προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι πολίτες πάνω σε αυτό το τόσο ευαίσθητο θέμα. Όλοι οι πολίτες είμαστε ίσοι και όμοιοι και όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία. Και οι συμπολίτες μας με ειδικές δεξιότητες έχουν την ανάγκη για κοινωνικοποίηση, να θεωρούνται ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Η ανεργία σε σχέση με τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ελλειπή επαγγελματική κατάρτιση οδηγούν τους ανθρώπους με ειδικές δεξιότητες σε φτώχεια και περιθωριοποίηση.

 

Παναγιώτα Μανταλιά

Εκπαιδευτικός

Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με το συνδυασμό του Κώστα Αγοραστού «Συμμαχία υπέρ των πολιτών»