Μιχάλης Ταμήλος : Πόσο κοστίζει η λειτουργία του κράτους;

tamilos vouli2

‘Ένα συνηθισμένο ερώτημα που διατυπώνουν όλοι οι πολίτες όταν με συναντούν είναι «πόσο κοστίζει το Κράτος» . Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να γνωρίζουμε τα πραγματικά δεδομένα για να αποφεύγουμε λανθασμένες εκτιμήσεις.

Έπειτα από έρευνα σε στοιχεία που έλαβα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αποδεικνύεται ότι στο Α’ Εξάμηνο του 2014 καταβλήθηκαν συνολικά 8.830.654.000 ευρώ.

Στον Δημόσιο Τομέα (Υπουργεία, Βουλή κ.α)6.124. 254 .000ευρώΣτα Νομικά Πρόσωπα (Δήμοι, Περιφ., ΔΕΚΟ κ.α)1.706,400.000 ευρώ

Οι μεγαλύτερες δαπάνες ανά Υπουργείο και φορέα είναι οι εξής :

1.Υπουργείο Παιδείας 2.007.649.361 ευρώ (22,73%)
2.Υπουργείο Υγείας 1.069.184.320 ευρώ (12,11%)
3.Τοπική Αυτοδιοίκηση 976,800.000 ευρώ ( 11,06%)
4.Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 947.097.601 ευρώ (10,72%)
5. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 775.090.027 ευρώ ( 8,78%)
6.Οργανισμοί Κοινής Ασφάλισης 292.800.000 ευρώ ( 3,33%)
7.Υπουργείο Οικονομικών 268.642.241 ευρώ ( 3,04%)
8.Υπουργείο Δικαιοσύνης 217.467.106 ευρώ ( 2,46%)
9.Υπουργείο Εσωτερικών 187.640.044 ευρώ ( 2,12 %)

Συμπερασματικά το Κράτος θα κοστίσει το 2014 το ποσόν των 17.661.000.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 31 ,40 % των συνολικών δαπανών ύψους 56,248 δις του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2014.

Μιχάλης Ταμήλος
Βουλευτής Τρικάλων.