Μια ακόμη ψηφιακή υπηρεσία για την εκπαιδευτική κοινότητα υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων

Μια ακόμη ψηφιακή υπηρεσία για την εκπαιδευτική κοινότητα υλοποιεί ο Δήμος Τρικκαίων. Πρόκειται για την ψηφιακή εφαρμογή Trikala School Care, τη Γραμμή Αιτημάτων Σχολείων στη διεύθυνση http://school.trikalacity.gr/.

Η εφαρμογή ουσιαστικά συγκεντρώνει ηλεκτρονικά όλα τα αιτήματα για συντηρήσεις, επισκευές, παρεμβάσεις στα διδακτήρια του Δήμου Τρικκαίων, έτσι ώστε οι Διευθυντές να μη χρειάζεται να ψάχνουν στο τηλέφωνο κάποιο υπεύθυνο ή να στέλνουν επιστολές στο Δήμο για θέματα καθημερινών, αναγκαίων συντηρήσεων. Παράλληλα ο Δήμος μπορεί να κρατά ακριβή στατιστικά για τις συντηρήσεις στα σχολεία.

Η διαδικτυακή παρουσίαση της πρωτοβουλίας, του προγράμματος αυτού, παρουσιάστηκε από τον Δήμο Τρικκαίων στους/στις διευθυντές/τριες των σχολείων του Δήμου την εβδομάδα που πέρασε.