Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Γ.Ν. Τρικάλων

Σας ενημερώνουμε για το Πρόγραμμα του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου: «Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο και Workshop Υπερήχων Αγγείων», που θα διεξαχθεί στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2018 στο Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων για πρώτη φορά και μπορεί να το παρακολουθήσει κάποιος  χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με τα κριτήρια UEMS-EACCME χορηγούνται στους Ιατρούς δέκα (10) μόρια  Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ο συγκεκριμένος κύκλος του Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος πάνω στους υπερήχους των αγγείων συγκέντρωσε το ενδιαφέρον όχι μόνο των Ιατρών του Νομού, αλλά και άλλων πόλεων.

                 Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ

 

 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ