Μεταβίβαση ΙΧ… από το σπίτι

Με ένα «κλικ» αλλάζουν τα πάντα στον τομέα των οχημάτων, καταργώντας πολλές ώρες γραφειοκρατίας που έπρεπε να υποστούν οι ιδιοκτήτες τους για μεταβιβάσεις και πρόσβαση σε πληροφορίες.

Χρονοβόρες ενέργειες που έπρεπε να διεκπεραιώσουν δια ζώσης οι ιδιοκτήτες οχημάτων, όταν ήθελαν να προβούν σε μεταβίβασή του, πλέον, γίνονται ψηφιακά από το σπίτι. Δεν θα χρειαστεί ο ιδιοκτήτης να προσκομίζει ούτε αποδεικτικό τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ ούτε και βεβαίωση πληρωμής τελών κυκλοφορίας.

Όλες αυτές οι πληροφορίες θα αντλούνται αυτόματα. Για την Ψηφιακή Μεταβίβαση Οχήματος αυτός που θα το πουλάει, θα επιλέγει το όχημα που θέλει να μεταβιβάσει, την υπηρεσία Μεταφορών που θα διεκπεραιώσει τη διαδικασία και θα εισαγάγει το ΑΦΜ του υποψήφιου αγοραστή. Η πλατφόρμα στέλνει ειδοποίηση (SMS και email) στον αγοραστή, και όταν αυτός αποδεχθεί τη συναλλαγή θα αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στον πωλητή, και ο αγοραστής θα ειδοποιείται για να παραλάβει τη νέα άδεια κυκλοφορίας από την υπηρεσία Μεταφορών.

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής αίτησης χορηγείται στον αγοραστή, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος, με την οποία μπορεί ο αγοραστής να ασφαλίζει και να κυκλοφορεί εντός της ελληνικής επικράτειας το υπό μεταβίβαση όχημα για χρονικό διάστημα τριάντα ημερών.

Η συγκεκριμένη βεβαίωση αναρτάται και στις προσωπικές θυρίδες του αγοραστή και του πωλητή. Η ψηφιακή διαδικασία είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας https://drivers-vehicles.services.gov.gr/. Η ψηφιακή διαδικασία αφορά επιβατικά και δίκυκλα που ανήκουν 100% σε κάποιον και θα μεταβιβαστούν 100% σε άλλο φυσικό πρόσωπο. Στα πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται –εκτός από τη «χαρτούρα» που γλιτώνουν οι πολίτες– ότι θα γίνεται αυτόματα ο έλεγχος, θα δημιουργείται ψηφιακή βεβαίωση με την οποία ο αγοραστής μπορεί να ασφαλίσει άμεσα το όχημα, και αποδεσμεύεται ο πωλητής από την υποχρέωση επίσκεψης στην υπηρεσία.

Ηλεκτρονικός φάκελος

Επίσης, σε εφαρμογή μπαίνει και μία νέα ψηφιακή υπηρεσία για τους πολίτες κατόχους πάσης φύσεως οχημάτων, το MyAuto. Θα παρέχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στο σύνολο των πληροφοριών οχημάτων και θα είναι διαθέσιμες στα μητρώα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. Στην αρχική της έκδοση ο πολίτης στην προσωπική του θυρίδα στο my.gov.gr ή στην ενότητα «Περιουσία και φορολογία» και την υπο-ενότητα «Οχήματα», θα μπορεί να δει και να ελέγξει τα εξής για κάθε όχημά του:

  • Τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας.
  • Αν έχει πληρώσει Τέλη Κυκλοφορίας.
  • Αν το όχημά του είναι σε κίνηση ή ακινησία.
  • Αν το όχημά του έχει κλαπεί.
  • Το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου.
  • Τα στοιχεία ασφάλισης του οχήματος.

Η παρούσα εφαρμογή θα αποτελέσει τον ηλεκτρονικό φάκελο οχήματος, στον οποίο σταδιακά θα προστίθενται και νέες πληροφορίες.

vradini.gr