Μεταπτυχιακό από τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας για τον Δ. Μήτραινα

Απονεμήθηκαν τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Σπουδών με τίτλο «Στρατηγικές σπουδές και Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας» στους απόφοιτους Αξιωματικούς της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

Η Τελετή απονομής των πτυχίων, που αποτελεί και την ανώτερη μετεκπαίδευση σε επίπεδο Ελληνικής Αστυνομίας, στους 34 ευδοκίμως αποφοιτήσαντες σπουδαστές της 23ης Εκπαιδευτικής σειράς , πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουνίου , στις Αχαρνές Αττικής και στις ενταύθα εγκαταστάσεις της Αστυνομικής Ακαδημίας, από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοιδη. Από την Α.Δ. Τρικάλων συμμετείχε σε αυτή την Εκπαιδευτική Σειρά ο διοικητής Ασφαλείας Δημήτρης Μήτραινας.