Μέχρι την Παρασκευή η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος

eforia trika 45

Ξεπέρασαν τα 3,7 εκατομμύρια οι φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων που έχουν υποβληθεί στο Taxis. Πλέον απομένει ένας μήνας προκειμένου να υποβληθούν εμπρόθεσμα ακόμη 2,1 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις.

Υποχρέωση καταβολής της πρώτης δόσεως του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων έως την προσεχή Παρασκευή 31 Ιουλίου έχουν όσοι υπέβαλαν δήλωση μέχρι τις 18 Ιουλίου, ήτοι περίπου 3 εκατομμύρια φορολογούμενοι.

Οι υπόλοιποι 2,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλουν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος έως τις 30 Αυγούστου.

.