Με Ζαραμπούκα στην Κρανιά ο Μιχαλάκης για τα προβλήματα της περιοχής

Στην Κρανιά Ασπροποτάμου βρέθηκε τα απόγευμα ο Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης, συνοδευόμενος από τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Τρικάλων Χρήστο Ζαραμπούκα, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από το χωριό.

Αντικείμενο της επίσκεψης των δύο ανδρών στη Κρανιά, ήταν η ενημέρωση σε βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το χωριό, όπως το εσωτερικό οδικό δίκτυο, κυρίωςαπό́ την ΑγίαΠαρασκευή́ μέχρι την διασταύρωση στα Κονάκια,αλλά́ και το πολύπαθοκομμάτι της Μπέζας που λόγω των κατολισθητικών φαινομένωνέχειδιακόψει την κυκλοφορίαακόμη και σε πεζούς, μεταξύ́ των δυο οικισμών.

Στις βασικές προτεραιότητες της ΠΕ Τρικάλων, είναι οι λήψη μέτρων που θα συμβάλλουν στηνενίσχυση του τουρισμού́ στην περιοχή του Ασπροποτάμου, στηστήριξη της κτηνοτροφίας και κυρίως στην ανάπτυξη του ευρύτερου ορεινού́ όγκου του νομού.