Με Τρικαλινές…διασυνδέσεις ο νέος Aρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος, ένας ιδιαίτερα πεφωτισμένος Ιεράρχης εξελέγη παμψηφεί νέος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής το πρωί του Σαββάτου. Πηγές από την ομογένεια, μάλιστα, ανέφεραν εδώ και καιρό ότι η επιλογή του Μητροπολίτη Ελπιδοφόρου ήταν η ιδανική λύση.

Ο νέος Μητροπολίτης Αμερικής διατηρεί στενή γνωριμία και φιλία και με αρκετά στελέχη του κλήρου από τα Τρίκαλα, όπως στο φωτογραφικό στιγμιότυπο με τον υποδιάκονο Βασίλειο Παπαγιάννη.