Με την μορφή του κατεπείγοντος η έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων

Σε κατεπείγουσα δια περιφοράς και δια τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί την Τρίτη 27 Ιουλίου στις 13.00 μ.μ. καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικάλων η Πρόεδρος κ. Νικολέτα Μπρουζούκη.

  • Στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:
  • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  1. Αποδοχή της ΚΥΑ για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος παρόχθιας ζώνης στο Ληθαίο ποταμό.
  • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  1. Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2021.

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

  1. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).