Με πληρότητα ως το 50%, στα λεωφoρεία

Η κυβέρνηση εξέδωσε κοινή υπουργική απόφαση που καθιστά σαφές το καθεστώς πληρότητας για τα πάσης φύσεως λεωφορεία, επιβεβαιώνοντας τις επισημάνσεις μας επί το θέματος αυτού.

Αναφερόμαστε στην Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114 (ΦΕΚ 1780/Β/10-5-2020), και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 6 αυτής, με τίτλο:

«Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης».

Στην 1η παράγραφο του εν λόγω άρθρου αναγράφεται:

«Σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών, τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου), σε λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού 50% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα.»

Το σωματείο μας, πρώτο, ανέδειξε το θέμα της ασάφειας ως προς το καθεστώς πληρότητας για τα δημοσίας χρήσεως λεωφορεία, με το υπ’ αριθ. 11/2020 δελτίο τύπου που εκδώσαμε τις 08/05/2020. Σε μία στιγμή των διαρκών εξελίξεων, κατά την οποία οι Ομοσπονδίες του κλάδου τηρούν σιγή ιχθύος, ή αντιμετωπίζουν το θέμα με μετριοπαθείς δημοσιεύσεις, εμείς στηλιτεύσαμε την ύπαρξη αυτού του κενού ασάφειας στα κυβερνητικά μέτρα. Ένα κενό ασάφειας που δημιουργούσε όχι μόνο μια εμφανή ανισότητα στον κλάδο μας, αλλά και μία πιθανή απειλή προς τη δημόσια υγεία. Τα επανειλημμένα μας ερωτήματα προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών αλλά και τη  Γεν. Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αποτέλεσαν μια δυνατή φωνή που συνέβαλε στην επίλυση του προβλήματος αυτού και η ανωτέρω αναφερθείσα Κ.Υ.Α. ήρθε για να δικαιώσει τις προσπάθειές μας.

Τα μέλη του σωματείου μας και το Δ.Σ. αυτού, είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε με τις προσπάθειες αυτές, όχι μόνο στην προάσπιση των δικαίων του κλάδου, αλλά και του συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου, του οποίου άλλωστε κι εμείς είμαστε μέλη. Υποσχόμαστε, να συνεχίσουμε αμείωτη, την πορεία μας αυτή ως Σύλλογος και ως πολίτες αυτής της χώρας.

 
Με εκτίμηση,

 

ΤΟ Δ.Σ.