Με μεγάλη επιτυχία οι πτυχιακές εξετάσεις του ”Ωδείου Τρικάλων Α.Κασιώλα”

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι Πτυχιακές Εξετάσεις της Σχολής Ανωτέρων Θεωρητικών, Τμημάτων Ειδικού Αρμονίας, Αντίστιξης και Φυγής (Φούγκας)  του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα», στις 2, 3 και 4 Ιουλίου 2022, ενώπιον εξεταστικής επιτροπής που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 186384/24-06-2022 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.), και η οποία αποτελείτο από τους:

ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔ. ΑΡΜΟΝΙΑΣ, ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ, ΦΥΓΗΣ (ΦΟΥΓΚΑΣ)

  1. Κασιώλα Αναστασία, διευθύντρια του Ωδείου και πρόεδρο της επιτροπής,
  2. Τσούβα Μαρκέλλα, καθηγήτρια Ανωτέρων Θεωρητικών, διευθύντρια σπουδών του Ωδείου,
  3. Παπαζαρή Αθανάσιο, καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών, πρ. πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πρ. διδάσκοντα στο Τ.Μ.Σ. του Α.Π.Θ., συγγραφέα,
  4. Κυριακόπουλο Δημήτριο, καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών, δ/ντή Ωδείου, συγγραφέα,
  5. Οικονόμου Γεώργιο, καθηγητή Ανωτέρων Θεωρητικών, δ/ντή Ωδείου.
  6. Ως εκπρόσωπος του ΥΠ.ΠΟ.Α. ορίστηκε ο κ. Α. Κωτούλας.

Η σπουδάστρια του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα», Ζούζουλα Ευδοξία του Στεφάνου, έλαβε ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΡΜΟΝΙΑΣ με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.

Η σπουδάστρια του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα», Μπίζιου Στυλιανή του Χρήστου, έλαβε ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΡΜΟΝΙΑΣ με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.

Ο σπουδαστής του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα», Καρανάνας Δημήτριος του Παναγιώτη, έλαβε ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.

Ο σπουδαστής του «Ωδείου Τρικάλων Α. Κασιώλα», Τσιάρας Βασίλειος του Ελευθερίου, έλαβε ΠΤΥΧΙΟ ΦΥΓΗΣ (ΦΟΥΓΚΑΣ) με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.

Τα μέλη της επιτροπής, μετά το τέλος των εξετάσεων, συνεχάρησαν τους σπουδαστές για την άριστη
απόδοση, καθώς επίσης τους ειδικούς καθηγητές και τη διεύθυνση του Ωδείου για τις άψογες διαδικασίες
εξετάσεων, εξαίροντας το επίπεδο της μουσικής εκπαίδευσης που παρέχεται στο «Ωδείο Τρικάλων Α.
Κασιώλα». Οι επιτυχόντες σπουδαστές φοίτησαν στις τάξεις των καθηγητών κ. Α. Κασιώλα, δ/ντριας του
Ωδείου και καθηγήτριας Ανωτ. Θεωρητικών, κ. Μ. Τσούβα, καθηγήτριας Ανωτ. Θεωρητικών και δ/ντριας
σπουδών του Ωδείου, κ. Π. Σπυρόπουλου, καθηγητή Ανωτ. Θεωρητικών.

Η επιτυχούσα Ευδοξία Ζούζουλα

 Η επιτυχούσα Στυλιανή Μπίζιου

 Ο επιτυχών Δημήτριος Καρανάνας

Ο επιτυχών Βασίλειος Τσιάρας