Με επιτυχία η εκδήλωση για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές

Έντονο παρουσιάστηκε το ενδιαφέρον των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της περιφερειακής ενότητας των Τρικάλωνστην ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Τρικάλων για την εφαρμογή του Ν.4583/2018 και τις συνέπειες του. Πρόκειται για το νόμο που ενσωμάτωσε υποχρεωτικά στην ελληνική νομοθεσία, την οδηγία 2016/97 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο οποίος διαμορφώνει νέους όρους τόσο στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών και προϊόντων εκ μέρους των επαγγελματιών του κλάδου όσο και στη σχέση τους με τον καταναλωτή.

Την εκδήλωση άνοιξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Γιαγιάκος Βασίληςεπισημαίνοντας ότι θωρείται αυτονόητη υποχρέωση του Επιμελητηρίου να παρέχει έγκυρηπληροφόρηση στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που είναι μέλη του,προκειμένου να καθίσταται ευκολότερη η άσκηση της επαγγελματικής τουςδραστηριότηταςμε τα όσα καινούρια εισάγονται με την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ (IDD) σχετικά με τη διανομή των Ασφαλιστικών Προϊόντων.

Ευθύς αμέσως, έδωσε το λόγο στους πλέον ειδικούς που δεν θα μπορούσαν να ήταν άλλοι από τονΠρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Χατζηθεοδοσίου Ιωάννη και τον Γενικό Γραμματέα και Πρόεδρο της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης του Ε.Ε.Α. κ. Γαβαλάκη Δημήτριο, οι οποίοι χαίρουν συγχαρητήριων για το οδοιπορικό πανελλαδικήςενημέρωσης που έχουν ξεκινήσει, προκειμένου να ενημερώσουν επαγγελματίες και καταναλωτικό κοινό σχετικά με την εφαρμογή της IDD. Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ ομιλητών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για τα θέματα του κλάδου και την προσαρμογή τους στην IDD.

Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Σωματείου Ασφαλιστικών Πρακτόρων κ. Ηλιάδης Γιώργος, ο εκλεγμένος σύμβουλος από πλευράς διοίκησης Επιμελητηρίου, ασφαλιστικός διαμεσολαβητής και συντονιστής της εκδήλωσης κ. Κόκκοβας Απόστολος και διοικητικοί υπάλληλοι του Επιμελητηρίου στο ειδικό μητρώο των ασφαλιστών.