Με επιτυχία η 4η Γενική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SmartCare

99000873

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 4η Γενική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος SmartCare, στην οποία παρευρέθησαν δύο εκπρόσωποι του Δήμου Τρικκαίων και της e-Trikala A.E., ο πρόεδρος της εταιρείας κ. Χριστόφορος Ρόμπος και η ψυχολόγος κα. Καραμπέρη Χριστίνα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 16-17 Ιουνίου 2015 στο Βελιγράδι.

Στόχος του προγράμματος SmartCare είναι να δημιουργήσει μία κοινή βάση λειτουργικών προδιαγραφών για τη σωστή και αποτελεσματική υλοποίηση ΤΠΕ προκειμένου να προωθήσει την αποτελεσματική υλοποίηση ολοκληρωμένων τηλέ-υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

Εκτός από το Δήμο Τρικκαίων, στο πρόγραμμα συμμετέχουν 25 ακόμη εταίροι από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με στόχο είτε την υλοποίηση ολοκληρωμένων τηλέ-υπηρεσιών είτε την συνεισφορά στην αποτελεσματική ανταλλαγή δεδομένων και το συντονισμό του όλου εγχειρήματος.

Στα πλαίσια της 4η αυτής συνάντησης οι εταίροι εργάστηκαν πάνω στον τρόπο, τις συνθήκες, τις προδιαγραφές αλλά και τις δυσκολίες, που συνάντησαν 9 χώρες-εταίροι κατά την υλοποίηση υπηρεσιών τηλέ-φροντίδας και κατόπιν όρισαν τη στρατηγική, που θα ακολουθήσουν για την περαιτέρω ανταλλαγή πληροφοριών και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, που θα προκύψουν.

Η συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων και της e-Trikala A.E. στις εργασίες, που έλαβαν χώρα σε αυτή τη συνάντηση και η συνεισφορά των αντιπροσώπων της στην ανάδειξη και την επεξεργασία των δεικτών, που καθορίζουν την επιτυχή υλοποίηση τηλέ-υπηρεσιών κρίθηκε ουσιαστική και έγινε θετικά αποδεκτή από τους εταίρους, καθώς η μέχρι τώρα εμπειρία της e-Trikala A.E. στην υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική.

.