«Μαζί για τα Τρίκαλα»: Μια ανώνυμη εταιρεία για τις ιαματικές μας πηγές

Η κυβέρνηση , μετά το νομοσχέδιο για την παιδεία με την πρωτοτυπία της πανεπιστημιακής αστυνομίας και των καμερών , μετά τη δηλωμένη πρόθεσή της για την εφαρμογή συντηρητικής υπερενισχυμένης αναλογικής στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές με τις ευλογίες της ΚΕΔΕ και του Προέδρου της κ. Παπαστεργίου, τώρα έχουμε ένα σχέδιο νόμου Τουρισμό, πάλι εν μέσω πανδημίας (κατά την πάγια τακτική της να κυβερνά τον τελευταίο χρόνο αιφνιδιαστικά και καταχρηστικά). Ένα σχέδιο νόμου ιδιαίτερα αμφιταλαντευόμενο καθώς έχει άμεση σχέση με τις δράσεις της αυτοδιοίκησης.

Μέσα σ’ όλα που περιγράφονται στο σχέδιο (για το οποίο προφανώς θα προκληθεί μεγάλη κουβέντα) δίνεται μεγάλη έκταση στις ιαματικές πηγές και την αλλαγή στη διαχείρισή τους.

Το σχέδιο της κυβέρνησης συνεπικουρούμενη από την ΚΕΔΕ περιλαμβάνει:

1) Την δημιουργία Ανώνυμης Εταιρίας (Ιαματικές Πηγές Ελλάδος) για την εκμετάλλευσή τους, διάρκειας 50ετών, που θα λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς.

2) Προς τούτο και για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρίας μπορούν να μεταβιβάζονται, να περιέρχονται και να παραχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα, δικαιώματα χρήσης, άυλα δικαιώματα, φυσικοί πόροι , ακίνητα και υποδομές σε ακτίνα 1 χιλιομέτρου.

3) Η εταιρία θα έχει ατέλεια, απαλλαγή από φόρους, τέλη, εισφορές, δικαιώματα υπέρ του Δημόσιου και τρίτων κλπ.

4) Η δε διοίκησή της ορίζεται από τον υπουργό καθώς το κράτος κατέχει το 80% των μετοχών έναντι του 20% της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με λίγα λόγια ένα σχέδιο νόμου που προκαλεί συγκέντρωση των ιαματικών πόρων και δημοτικών περιουσιακών στοιχείων σε μια εταιρία με διορισμένη διοίκηση, παραγκωνισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην λήψη αποφάσεων, αποκλεισμό από την εκμετάλλευση των περιουσιακών τους στοιχείων, αξιοποίηση κατά το δοκούν των ιαματικών πηγών που βρίσκονται στη χώρα μας και ένα ενδεχόμενο μονοπώλιο, ρυθμιστής του οποίου είναι ο εκάστοτε υπουργός τουρισμού.

Όπου θέλουμε, όποτε θέλουμε και αν θέλουμε αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία όπως ξέρουμε δεν είναι ανεξάντλητα.

Άρα τίθεται σημαντικό ζήτημα για το τι τελικά θα αξιοποιηθεί.

Σε ότι αφορά τον Δήμο Τρικκαίων και τις ιαματικές πηγές Ριζώματος μια που είδαμε τον σχεδιαστικό ενθουσιασμό του Δημάρχου και τις ελπίδες των κατοίκων της Κοινότητας και μια που δεν θα τις ξαναδούμε.