Μαύρη τρύπα και στάση πληρωμών το πρώτο πεντάμηνο του 2015

trapeza atm

Μαύρη τρύπα 1,7 δισ. ευρώ παρουσίασαν τα φορολογικά έσοδα στο πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2015 αλλά η πλήρης στάση πληρωμών που έχει κηρύξει το Δημόσιο τους τελευταίους μήνες οδήγησε σε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,5 δισ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, η κυβέρνηση πραγματοποίησε 2,6 δισ. ευρώ λιγότερες δαπάνες απο ότι είχε προϋπολογιστεί για το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω τον Ιούνιο.

Την ίδια ώρα τα φορολογικά έσοδα παρουσίασαν υστέρηση 1,7 δισ. εκ των οποίων το 1,2 προήλθε απο τους άμεσους φόρους και τα 507 εκατ. ευρώ απο τους έμμεσους φόρους. Η μαύρη τρύπα στους έμμεσους φόρους αναδεικνύει το πρόβλημα στην κατανάλωση, καθώς οι πολίτες μείωσαν τις δαπάνες τους. Είναι ενδεικτικό ότι τα έσοδα απο τον ΦΠΑ ήταν κατά 369 εκατ. ευρώ λιγότερα απ΄ ότι προβλεπόταν στο πεντάμηνο.

Σε ότι αφορά την στάση πληρωμών, ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι οι επιχορηγήσεις των νοσκομείων έφτασαν στο 11,4% στο πεντάμηνο της ετήσιας πίστωσής τους, ενώ οι δαπάνες για κοινωνική προστασία ανήλθαν στο 17,5%. Επίσης συγκρατήθηκαν και οι επιχορηγήσεις των φορέων στο 23,3% και οι καταναλωτικές δαπάνες στο 17,1% και οι λειτουργικές δαπάνες στο 32,5%.

Η στάση πληρωμών έγινε για την καλύτερη ταμειακή διαχείρηση των περιορισμένων διαθεσίμων, όπως παραδέχεται και το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα, απο τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι η κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει κατά κόρον το εργαλείο του βραχυπρόθεσμου δανεισμού (Repos) απο τους φορείς του Δημοσίου, καθώς σε πέντε μήνες έχει συνάψει συνολικά Repos ύψους 209,1 δισ. ευρώ, όταν ο ετήσιος στόχος ήταν να γίνουν 80 δισ. ευρώ.

kathimerini.gr

.