Λύση τώρα ζητά με επιστολή του στον υπουργό Οικονομίας ο Βασίλης Γιαγιάκος

giagiakos v

Επιστολή έστειλε προς τον υπουργό Οικονομίας , Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων Βασίλης Γιαγιάκος που καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια σε συνεργασία με τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ομαλοποίηση της λειτουργίας του τραπεζικού μας.

Μετά την έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Τρικάλων, τα μέλη του ομόφωνα αποφάσισαν την αποστολή της ακόλουθης επιστολής στον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη.

Συγκεκριμένα στην επιστολή τους αναφέρουν:

Κύριε Υπουργέ

Οι τελευταίες εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα (κλείσιμο τραπεζών, περιορισμός αναλήψεων και διακίνησης κεφαλαίων) αποτελεί μια οικονομική συνθήκη απολύτως καταστροφική για τις επιχειρήσεις της περιοχής μας. Σημαντικοί τομείς της τοπικής μας οικονομίας όπως οι εξαγωγές, τουρισμός, αγροτική οικονομία οδηγούνται σε πλήρη στραγγαλισμό και αφανισμό.

Η περιοχή μας παράγει πλήθος αγροκτηνοτροφικών προϊόντων καθώς και μεταποιημένα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ο τουρισμός αποτελεί επίσης ένα τομέα σημαντικό για την περιοχή μας και βρίσκεται χρονικά σε περίοδο αιχμής.

Οι ανωτέρω τομείς, είναι προφανές ότι αδυνατούν να λειτουργήσουν υπό τις παρούσες συνθήκες.

Ο επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής μας οδηγείται σε πλήρη απόγνωση. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων οδηγούνται στην ανεργία και την κοινωνική απομόνωση.

Καλούμε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια σε συνεργασία με τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ομαλοποίηση της λειτουργίας του τραπεζικού μας συστήματος, την σταθεροποίηση της αγοράς και των συναλλαγών και την επαναλειτουργία της οικονομίας μας.

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΓΙΑΚΟΣ

.