«Λουκέτο» σε 5.000 αγροτικούς συνεταιρισμούς «φαντάσματα»

trkter

“Λουκέτο” σε περισσότερους από 5.000 αγροτικούς συνεταιρισμούς “φαντάσματα” βάζει το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σήμερα στη χώρα μας υπάρχουν 6.200 πρωτοβάθμιοι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ανενεργοί, δηλαδή δεν εμφανίζουν έσοδα και θεωρούνται συνεταιρισμοί “σφραγίδες”. Συγκεκριμένα, μόνο οι 970 συνεταιρισμοί εμφανίζουν σήμερα κάποιον κύκλο εργασιών.

Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με το νομοσχέδιο αυτό είναι η οικονομική εξυγίανση των ήδη υπαρχόντων αγροτικών συνεταιρισμών και η βιωσιμότητα όσων παραμείνουν ή δημιουργηθούν, ώστε ν’ αποφευχθούν πληγές του παρελθόντος.

Εργαλείο

Βασικό εργαλείο για την ύπαρξη υγιών και ξεκάθαρων σχημάτων είναι το Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων, το οποίο και θα αξιολογεί τους συνεταιρισμούς κατατάσσοντάς τους σε δύο κατηγορίες, τους “ενεργούς” και τους “μη ενεργούς”. Θα ελέγχονται μία φορά τον χρόνο και, αν για τρεις συνεχόμενες χρονιές δεν έχουν δραστηριότητα, θα διαγράφονται.

Με το νομοσχέδιο συστήνονται πλέον τρεις συλλογικές αγροτικές οργανώσεις, για τις οποίες καθιερώνονται φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα. Αυτές είναι:

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Προϋπόθεση για τη σύσταση ΑΣ είναι η σύνταξη και υπογραφή καταστατικού από τουλάχιστον 20 άτομα και η ύπαρξη μετοχικού κεφαλαίου τουλάχιστον 60.000 ευρώ. Το 80% της παραγωγής προϊόντων των μελών θα πρέπει να το διακινεί ο συνεταιρισμός.

Ομάδες Παραγωγών: Είναι κάθε ένωση παραγωγών αγροτικών προϊόντων.

Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις: Είναι οι ανώνυμες εταιρείες ΑΕ και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ΕΠΕ με διατομεακό αντικείμενο.

ΠΗΓΗ: EΘΝΟΣ