Λογοτεχνικός διαγωνισμός για τους μαθητές της πόλης των Τρικάλων

 

 

logeion_afisa_

 

 

 

 

Οι εκδόσεις λογεῖον στηρίζοντας με κάθε τρόπο τη δημιουργική έκφραση μέσω της τέχνης, στο πλαίσιο των δράσεων πολιτισμού που υλοποιούν, προκηρύσσουν λογοτεχνικό διαγωνισμό για τους μαθητές γυμνασίων και λυκείων της πόλης των Τρικάλων.

Οι μαθητές καλούνται να γράψουν ένα κείμενο 600-800 λέξεων το οποίο θα στείλουν ηλεκτρονικά στο info@logeion.gr με θέμα: Λογοτεχνικός διαγωνισμός, το ονοματεπώνυμο, την τάξη, το σχολείο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας του συμμετέχοντα έως και την 10η Ιανουαρίου 2012. Το συμμετέχον διήγημα θα πρέπει να αποσταλεί ως συνημμένο αρχείο κειμένου Microsoft Word.

Το θέμα του διηγήματος είναι ελεύθερο. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στον διαγωνισμό θα πρέπει το διήγημα να μην υπερβαίνει σε έκταση τις 800 λέξεις.

Κριτική Επιτροπή που ορίζεται από τις εκδόσεις λογεῖον θα αξιολογήσει όλα τα διηγήματα που θα σταλούν στον διαγωνισμό και θα πληρούν τους όρους συμμετοχής, ενώ θα επιλέξει 25 διηγήματα από μαθητές γυμνασίου και 25 διηγήματα από μαθητές λυκείου, τα οποία θα εκδοθούν από τις εκδόσεις λογεῖον σε δύο βιβλία, ένα με τα κείμενα των μαθητών γυμνασίου κι ένα με τα κείμενα των μαθητών λυκείου.

Η τελική αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Τα ονόματα των νικητών/νικητριών θα αναρτηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα των εκδόσεÏ ν (www.logeion.gr), στο blog των εκδόσεων (www.logeionbooks.blogspot.gr), και στη σελίδα των εκδόσεων στο Facebook. Οι εκδόσεις λογεῖον διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τις ημερομηνίες, να ματαιώ-σουν τον διαγωνισμό ή/και να αλλάξουν τα δώρα των νικητών.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων. Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ. 24310-23327 info@logeion.gr www.logeion.grwww.logeionbooks.blogspot.gr

 

 

 

 

.