Λιγότεροι και οι αιρετοί

dimarxeio 15

Με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» δεν μειώθηκε μόνο το υπαλληλικό προσωπικό, αλλά συρρικνώθηκε εντυπωσιακά και ο αριθμός των αιρετών στους Δήμους, κάτι που δεν είναι απαραίτητα κακό.

Σύμφωνα με την μελέτη του Πολυκέντρου της ΑΔΕΔΥ, οι Δήμαρχοι μειώθηκαν από τους 1.034 στους 325 (-69%), οι Δημοτικοί Σύμβουλοι από 16.510 στις 9.375 (-43%), οι Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων από 913 στους 325 (-64%), οι Αντιδήμαρχοι από 2.337 μειώθηκαν στους 1.502 (-36%).

Τέλος, μείωση υπήρξε και στον αριθμό των ειδικών συμβούλων και συνεργατών από 2.337 σε 1.502 (-36%).

Σε ότι αφορά, τέλος, τα θυγατρικά Νομικά Πρόσωπα των Δήμων, τα μεν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου από 4.300 συγχωνεύτηκαν σε 544 (μείωση 87%), οι Δημοτικές Επιχειρήσεις από 1.350 συγχωνεύτηκαν σε 492 (μείωση 64%) και οι Δ.Ε.Υ.Α. από 230 σε 130 (μείωση 43,5%).

.