Λήγει η προθεσμία για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ

 eas trikalon 5

Λήγει η προθεσμία για την αίτηση ΟΣΔΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ αφού η καταληκτική ημερομηνία υποβολής για την Ενιαία Ενίσχυση για το έτος 2015 κλείνει στις 15/6 μετά και από την παράταση που είχε ανακοινώσει το ΥΠΑΠΕΝ.

Η υποβολή αίτησης ενίσχυσης ή αίτησης πληρωμής μετά την καταληκτική ημερομηνία για την εν λόγω υποβολή, θεωρείται εκπρόθεσμη και συνεπάγεται τις προβλεπόμενες μειώσεις. Εάν η εν λόγω καθυστέρηση είναι μεγαλύτερη των 25 ημερών, η αίτηση θεωρείται ως μη αποδεκτή και δεν χορηγείται ουδεμία ενίσχυση ή στήριξη στον δικαιούχο.

Η καταληκτική ημερομηνία 15-6-2015 ισχύει και για τα αιτήματα μεταβολών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

.