Λειτουργία Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων

Λειτουργία Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κατά τις ημέρες διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων

Κατά τις ημέρες διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων (Παρασκευή 8/6, Δευτέρα 11/6, Τετάρτη 13/6, Παρασκευή 15/6 και Τρίτη 19/6) και της αναμετάδοσης των θεμάτων για την Επιτροπή Εξετάσεων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων που εδρεύει στα γραφεί της ΔΔΕ, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων δεν θα δέχεται το κοινό από 07:00π.μ. έως 10:30π.μ.