Λειτουργία του 7ου Γυμνασίου Τρικάλων ως Πειραματικού

Εισαγωγή των μαθητών/τριών στο Πειραματικό Γυμνάσιο

Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.:51614/Δ6/11-5-2021 Απόφαση της Υφυπουργού  Παιδείας και Θρησκευμάτων, το 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων χαρακτηρίστηκε ως Πειραματικό Γυμνάσιο.

Τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση βέλτιστων εκπαιδευτικών πρακτικών και μεθόδων μέσω:

  • της πιλοτικής εφαρμογής νέου εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών εργαλείων
  • της ανάπτυξης ερευνητικών δράσεων
  • της υποστήριξης του πειραματισμού
  • της συνεργασίας με Πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς.

Στα ΠΕΙ.Σ. ο μαθητής βρίσκεται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς προάγεται η καινοτομία, η συνεργατική και η βιωματική μάθηση καθώς καιη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με τα γνωστικά αντικείμενα. Ταυτόχρονα, καλλιεργείται η αυτενέργεια, η υπευθυνότητα, η δημιουργικότητα και η κριτική τους σκέψη.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών είναι ίδιο με αυτό των υπόλοιπων σχολείων της δημόσιας εκπαίδευσης, δηλαδή, οι μαθητές παρακολουθούν ταίδια μαθήματα με τους μαθητές που φοιτούν στα άλλα σχολεία. Μετά τη λήξη του κανονικού ημερήσιου προγράμματος, όσοι μαθητές το επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν σε ομίλους δημιουργικότηταςκαικαινοτομίαςσκοπός των οποίων είναι η αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών σε ποικίλους γνωστικούς τομείς (Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ξένες Γλώσσες, Θέατρο, Κινηματογράφος, αθλητισμός κ.ά.).

Εισαγωγή των μαθητών/τριών στο Πειραματικό Γυμνάσιο

Η εισαγωγή των μαθητών/τριώνστην Α΄ τάξη του Πειραματικού Γυμνασίουπραγματοποιείται με κλήρωση ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών. Οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών, για το σχολικό έτος 2021-2022, πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr)από 28 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 2021.

Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021. Ειδικότερα, το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων πληρώνεται με την συμμετοχή όλων των υποψηφίων μαθητών/τριών, με ισοκατανομή ως προς το φύλο. Το 20% των προκηρυσσομένωνθέσεων πληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της ειδικής κατηγορίας που την αποτελούν:

α) δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια ή αδέλφια (υιοθετημένα ήμη) μαθητών/τριών γεννημένα το ίδιο έτος και εφόσονένας/μία εκ των αδελφών κληρώθηκε στην πρώτη κλήρωση

β) αδελφοί/ές μαθητών/τριών που ήδη φοιτούνστο Πειραματικό Γυμνάσιο και το συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο (4ο ΓΕΛ Τρικάλων) αλλά όχι στην τάξη αποφοίτησης

γ) τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν μεθητεία στο Πειραματικό Γυμνάσιο ή το Πειραματικό Λύκειο.

Οι κενές θέσεις της ειδικής κατηγορίαςπληρώνονται κατά την σειρά προτεραιότητας ως εξής:προηγούνται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας α, έπονταιοι μαθητές/τριες της κατηγορίας β, εφόσον υφίστανταικενές θέσεις και ακολουθούν οι μαθητές/τριες της κατηγορίας γ, εφόσον ομοίως υφίστανται κενές θέσεις.

Για τηΒ΄ και τη Γ΄ τάξη Γυμνασίου, κλήρωσηδιενεργείται μόνο για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που ενδεχομένως προκύψουν.

Οι απόφοιτοι της Γ’ Γυμνασίου του σχολικού έτους 2020-2021, εγγράφονται αυτόματα στο Πειραματικό Λύκειο(4ο ΓΕΛ Τρικάλων)και φοιτούν σε αυτό εφόσον το επιθυμούν.

Επισημαίνεται ότι στο Πειραματικό Γυμνάσιο θα λειτουργούν και Τμήματα Ένταξης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εισαγωγή και εγγραφή των μαθητών/τριών στο Πειραματικό Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2021-2022 περιέχονται στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 2184/25.05.2021 (σελ.25180-25181).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του 7ου Γυμνασίου – Πειραματικού για να ενημερώνονται σχετικά.

Η Διευθύντρια

Γεωργία Κουράκου