Λαρισαίος μεγαλογιατρός απαλλάχθηκε με 183.200 €

giatros

Σε ένα πόρισμα 70 σελίδων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, καταγράφεται ο έλεγχος των αδήλωτων εισοδημάτων σε Λαρισαίο μεγαλογιατρό του δημοσίου, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Κόσμος» απαλλάχθηκε με 183.200 €.

Σε αυτό περιγράφεται λεπτομερώς το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του ιδίου και της οικογένειάς του, τα αδήλωτα ποσά που εντοπίστηκαν και η αντιπαραβολή με τις δηλώσεις εισοδήματος που είχε καταθέσει. Από τον έλεγχο εντοπίστηκε «συνολική αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη» ύψους 304.472,92 ευρώ, κυρίως για τα έτη 2000 -2004, η οποία υποχρέωσε τον εν λόγω γιατρό να καταβάλει, εξολογιστικά, επιπλέον φόρο ο οποίος ανέρχεται στις 183.200 ευρώ και έτσι ο ίδιος να απαλλαγεί από τις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.

Ποιο συγκεκριμένα, η πορισματική έκθεση αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «ο ελεγχόμενος, μετά την κατάθεση του δευτέρου υπομνήματός του και αφού ενημερώθηκε προφορικά από τον έλεγχο ότι δεν αλλάζει η προσδιορισθείσα από αυτόν αποκρυβείσα ύλη, με το από 15/09/2011 έγγραφο του προς την Υπηρεσία μας, το οποίο πήρε αριθμ. πρωτ. 6948/16-9-1 γνωστοποίησε ότι κατέθεσε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Α’ Λάρισας) δηλώσεις φόρου εισοδήματος οικ. ετών 2001, 2002, 2003, 2004 και 2005.

Συγκεκριμένα, βάσει της ΠΟΛ 1184/26 -08-2001 «Ρυθμίσεις υποβολής δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4002/2001 (ΦΕΚ Α180), κατέθεσε παρακάτω συμπληρωματικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

Για το οικ. έτος 2001: 173.800,00 ευρώ, ποσό που υπερκαλύπτει αυτό του ελέγχου (173.787,65)

Για το οικ. έτος 2002: 77.500,00 ευρώ, ποσό που υπερκαλύπτει αυτό του ελέγχου (77.473,14)

Πα το οικ. έτος 2003: 5.600,00 ευρώ, ποσό που υπερκαλύπτει αυτό του ελέγχου (5.580,56). Για το οικ. έτος 2004: 133.350,00 ευρώ, ποσό που υπερκαλύπτει αυτό του ελέγχου (133.323,35).

Για το οικ. έτος 2005: 43.800,00 ευρώ, ποσό που υπερκαλύπτει αυτό του ελέγχου (43.757,60)

Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας, η …. Δ.Ο.Υ, Λάρισας δεν έχει προχωρήσει στην οριστική εκκαθάριση των παραπάνω δηλώσεων. Ύστερα από σχετική επικοινωνία με την…. Δ.Ο.Υ. Λάρισας και σύμφωνα με την προσωρινή εκκα-

θάριση, το συνολικό χρεωστικό ποσό του φόρου που καταβληθεί, θα ανέρθει στις 183.200,20 ευρώ.

Σημειώνεται ότι εφόσον ο ελεγχόμενος αποδέχτηκε τα ποσά του παρόντος ελέγχου και κατέθεσε συμπληρωματι-

κές δηλώσεις φόρου εισοδήματος για τα οικ. έτη 2001, 2002 2003, 2004 και 2005, εξαλείφεται το ποινικό αδίκημα

της φοροδιαφυγής (βασικό αδίκημα) καθώς και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος).

Ύστερα από τα ανωτέρω και με την επιφύλαξη του οριστικού τακτικού ελέγχου, ο έλεγχος προτείνει η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο».

ΠΗΓΗ: «KOΣΜΟΣ» Λάρισας