Λάρισα: Δεύτερο υψηλότερο δείκτη θετικότητας στην Ελλάδα!

Την εβδομάδα αναφοράς 11 Οκτωβρίου – 17 Οκτωβρίου, το ποσοστό θετικότητας ήταν 1.35% σε σύνολο 1.280.617 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) και 0.28% σε
σύνολο 1.831.175 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων.

Συγκεκριμένα, το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα στις περιοχές εντοπίζεται στη Δράμα με 1,91%. Έπονται η Λάρισα με 1,70%, αυξημένο ποσοστό σε σχέση με αυτό της προηγούμενης εβδομάδας που ήταν στο 1.18% και η Ιθάκη με 1,56%.

Στο σύνολο των ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 0.68%.

Αναλυτικά η θετικότητα κορωνοϊού ανά περιοχή

larissanet.gr