Λαική Συσπείρωση Θεσσαλίας, όχι στην δια περιφοράς και κατεπίγουσα σύγκλιση του περιφερειακού συμβουλίου

Η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΔΙΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 2022-2025

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι Θεσσαλίας, της Λαϊκής Συσπείρωσης, (Τσιαπλές Αναστάσιος, Μπακάση Βασιλική, Νάνος Αποστόλης, Γκαραλιάκος Ζήσης) καταγγέλλουμε την περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας, για την απαράδεκτη πρακτική που ακολουθεί κατ’ επανάληψη, συγκαλώντας σήμερα 16/3/2021, με την διαδικασία του κατεπείγοντος και μάλιστα δια περιφοράς, το Περιφερειακό Συμβούλιο με θέματα:  Α) τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού και ΙΔΑΧ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για τα έτη 2022-2025 και Β) προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικό ΙΔΟΧ για το 2021.

Δηλαδή χωρίς καμία ενημέρωση για τις ελλείψεις προσωπικού, χωρίς καμία συζήτηση για τις ανάγκες σε προσωπικό, το περιφερειακό συμβούλιο καλείται να ψηφίσει τηλεφωνικά ή με email  για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα!!!

Καμία δικαιολογία δεν υπάρχει για την περιφερειακή αρχή για να χρησιμοποιεί τέτοιες απαράδεκτες πρακτικές. Το ίδιο είχε ξανακάνει και στις 24/2/2021, επικαλούμενη πάλι το κατεπείγον του θέματος, ενώ στις 18/2/2021 υπήρχε συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης που θα μπορούσε να είχε συζητήσει το θέμα.

Το πρόβλημα των ελλείψεων σε προσωπικό σε όλες τις υπηρεσίες της περιφέρειας Θεσσαλίας είναι μεγάλο και υφίσταται εδώ και πολύ καιρό, επομένως η περιφερειακή αρχή θα έπρεπε να το είχε φέρει για συζήτηση εδώ και καιρό, όπως επανειλημμένα είχε ζητήσει η Λαική Συσπείρωση.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι Θεσσαλίας της Λαϊκής Συσπείρωσης, δηλώνουμε ότι δεν θα νομιμοποιήσουμε αυτή την απαράδεκτη διαδικασία κατεπείγουσας σύγκλησης δια περιφοράς του περιφερειακού συμβουλίου Θεσσαλίας (16/3/2021) για ένα τόσο σημαντικό θέμα και γι’ αυτό θα ΑΠΕΧΟΥΜΕ απ’ αυτή.

Θεωρούμε ότι πρέπει να αναβληθεί η δια περιφοράς συνεδρίαση και η περιφερειακή αρχή να φέρει σε τακτική συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη), θέμα για συζήτηση και απόφαση, που να αφορά ποιες ελλείψεις υπάρχουν σε μόνιμο προσωπικό για κάθε υπηρεσία και για κάθε Π.Ε και με βάση αυτές να διεκδικηθούν οι προσλήψεις που πρέπει να γίνουν.

Η θέση μας είναι να καλυφθούν όλα τα κενά που υπάρχουν, με βάση τον οργανισμό της περιφέρειας Θεσσαλίας, με πρόσληψη αποκλειστικά μόνιμου και πλήρους απασχόλησης προσωπικού και όχι με την προοπτική μήπως γίνουν κάποιες μετατάξεις από άλλες υπηρεσίες, όπως λογαριάζει η περιφερειακή αρχή.

16/3/2021

  1. Τσιαπλές Αναστάσιος
  2. Μπακάση Βασιλική
  3. Νάνος Αποστόλης
  4. Γκαραλιάκος Ζήσης