Λαική Συσπείρωση: Καταγγελία για την μόλυνση των νερών του Ενιπέα

Καταγγελία για την μόλυνση των νερών του Ενιπέα

Η ρύπανση του Πηνειού και του παραποτάμου του, Ενιπέα, είναι συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατο δείγμα αυτής της μόλυνσης συνιστούν τα μαύρα και δύσοσμα νερού του Ενιπέα ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας μονάδων της περιοχής. Οι συνέπειες της ρύπανσης είναι μεγάλες και πολύπλευρες. Τεράστια περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής καθώς το ποτάμι αποτελεί κρίσιμο κρίκο και πηγή ζωής για την τοπική χλωρίδα και πανίδα, με ευθύ αντίκτυπο και στην δημόσια υγεία αλλά και άμεσο κίνδυνο για τις αγροτικές καλλιέργειες διότι το νερό του ποταμού είναι πλέον ακατάλληλο για την άρδευση των χωραφιών.

Το γεγονός της ρύπανσης του Ενιπέα, όπως και του Πηνειού παλαιότερα, παρατηρείται για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται για κάτι συγκυριακό αλλά για ένα συνεχές. Η διαμορφωθείσα κατάσταση πιέζει ασφυκτικά τους αγρότες της περιοχής μας καθώς κάνει αδύνατη την ήδη προβληματική άρδευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων εξαιτίας της έλλειψης εγγειοβελτιωτικών έργων και υποδομών που θα συνέβαλαν στην εξοικονόμηση υδάτων και εμπλουτισμό των εδαφοϋδατικών πόρων.Για ταζητήματα αυτά ξεκάθαρη είναι η ευθύνη των κυβερνήσεων, της περιφερειακής αρχής και των δημοτικών αρχών που η πολιτική τους θέση και πρακτική οδηγούν συνολικά τη Θεσσαλία σε ερημοποίηση και τους αγρότες σε ξεκλήρισμα.

Οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης ζητάμε την άμεση παρέμβαση όλων των αρμόδιων υπηρεσιών σε επίπεδο δήμου Φαρκαδόνας, περιφέρειας Θεσσαλίας και συναρμόδιων υπουργείων προκειμένου να εντοπιστούν οι πηγές ρύπανσης και να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί επιτυχώς η μόλυνση των υδάτων και να επιτευχθεί η απρόσκοπτη άρδευση των γεωργικών εκτάσεων της περιοχής μας.

Οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης Φαρκαδόνας

Στεργίου Ευαγγελία

Βανακάρα Αφροδίτη