Κυβερνητικό πρόγραμμα ΣΥΡΙΖΑ-πρόταση

papadopoulos-sakis

Δέκα στόχοι για μια τολμηρή ουμανιστική μεταρρύθμιση στην υγεία.

1. Ελεύθερη –ισότιμη – έγκαιρη – δωρεάν πρόσβαση όλων, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων, στα Νοσοκομεία – στα Κέντρα Υγείας – στις Μονάδες του ΠΕΔΥ. Η Υγεία θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα- κοινωνικό αγαθό. Συγκρότηση Επιτροπών προάσπισης των δικαιωμάτων των ασθενών. Χορήγηση ηλεκτρονικής κάρτας υγείας.

2. Αναπροσανατολισμός του υγειονομικού συστήματος προς την ολιστική προσέγγιση της υγείας και της νόσου. Σταδιακή ανάπτυξη Εθνικού δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με Μονάδες στις γειτονιές, Διεπιστημονικές Ομάδες – οικογενειακούς γιατρούς- σύστημα εφημερίας στα Αστικά Κέντρα Υγείας –Μονάδες Αναφοράς, άμεση πιλοτική έναρξη σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση και τις κοινωνικές δομές

3. Δημιουργία Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών στα Τριτοβάθμια και Νομαρχιακά Νοσοκομεία. Αποτελεσματικό σύστημα εφημεριών, αναβάθμιση επείγουσαs περίθαλψης, με επαρκή κονδύλια. Ανασυγκρότηση – ενίσχυση του ΕΚΑΒ

4. Ολοκλήρωση του υγειονομικού χάρτη. Αναδιάρθρωση των Οργανισμών των Νοσοκομείων στη βάση πραγματικών αναγκών ανά Υγειονομική Περιφέρεια. Σταδιακή κάλυψη όλων των κενών στελέχωσης με προτεραιότητα τις Μονάδες Υγείας στα Νησιά, τις δυσπρόσιτες περιοχές, τις ΜΕΘ-ΜΑΦ-ΜΕΝΝ, τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, τα Ογκολογικά Τμήματα, τις Κλινικές – Τμήματα – Εργαστήρια που κινδυνεύουν να κλείσουν. Κέντρα Χρόνιων Νοσημάτων.

5. Θεσμοθέτηση αξιοκρατικού – συμμετοχικού συστήματος Διοίκησης των Νοσοκομείων, των Υγειονομικών Περιφερειών, του ΕΣΥ

6. Η χρηματοδότηση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας γίνεται προτεραιότητα του κυβερνητικού έργου – εξοικονόμηση και μεταφορά πόρων από το ιδιωτικό στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας και των πόρων της κοινωνικής ασφάλισης για τη στήριξη των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Σωστή ρύθμιση των προμηθειών.

7. Προώθηση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, στήριξη των παρεμβάσεων απεξάρτησης

8. Ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των πολιτών για εργαστηριακό έλεγχο και φαρμακευτική αγωγή (περαιτέρω προώθηση γενόσημων φαρμάκων, κατάργηση του 1 ευρώ ανά συνταγή ) – άμεση πρόσβαση στα Φάρμακα υψηλού κόστους με ελαχιστοποίηση μετακινήσεων και ταλαιπωρίας των ασθενών (διανομή φαρμάκων κατ’ οίκον) – Το φάρμακο κοινωνικό αγαθό, όχι εμπόρευμα. Γενίκευση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Περιορισμός της αντιδεοντολογικής. Σωστή τιμολόγηση φαρμάκων. Ποιοτικός έλεγχος. Εξασφάλιση επάρκειας. Σχεδιασμός Οργάνωσης Εθνικής Φαρμακαποθήκης και Εθνικού Φορέα παραγωγής – διακίνησης υγειονομικού υλικού – Αναβάθμιση ΕΟΦ, ΙΦΕΤ. Στήριξη Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας παραγωγής ποιοτικών και φθηνών γενόσημων.

9. Κατάργηση της ΕΣΑΝ Α.Ε. Επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαστηριακά και θεραπευτικά πρωτόκολλα. Εξαφάνιση της παρα-οικονομίας της υγείας, της διαφθοράς, των συναλλαγών, της διασπάθισης του δημοσίου χρήματος στην υγεία. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της υγείας. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση – μετεκπαίδευση από το ΕΣΥ.

10. Επικέντρωση στη πρόληψη των νοσημάτων, στη προαγωγή της υγείας, στην στήριξη των ανθρώπων να χρησιμοποιούν το σύνολο των ικανοτήτων τους. Αναβάθμιση του ΚΕΛΠΝΟ.
Επικαιροποίηση και ανάπτυξη εθνικού προγράμματος προληπτικής ιατρικής και δημόσιας υγείας – ενίσχυση εθνικού προγράμματος εμβολιασμών για πλήρη κάλυψη των αναγκών όλων, περιλαμβανομένων και των προσφύγων – μεταναστών.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΚΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

.