Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Καρδίτσα λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας

Στο συνημμένο Δελτίο Τύπου, αναγράφονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ σήμερα, Παρασκευή 17 Μαΐου 2024, στην
Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Διεθνούς
Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας 2024.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Λεωφ. Δημοκρατίας, Νότια Περιφερειακή Οδός Καρδίτσας Τρικάλων
, Νέα Περιφερειακή οδός, Οδός Ταυρωπού, Επαρχ. Οδό Καρδίτσας –
Μητρόπολης, Επαρχ. Οδό Μητρόπολης – Καστανιάς, Επαρχ. Οδό Καστανιάς –
Καρδίτσας (μέσω Καλλιθήρου), Επαρχ. Οδός Καρδίτσας – Κέδρου, Επαρχ. Οδός
Καρδίτσας – Καρπενησίου (όρια με Ν. Ευρυτανίας).

– Απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τις ώρες από 10:00΄ έως 14:00΄ και
στάθμευσης κατά τις ώρες από 08:00΄  έως 14:00΄, στις κάτωθι οδούς:
1.Οδός Λ. Δημοκρατίας μεταξύ της Περιφερειακής Οδού Καρδίτσας – Τρικάλων
και Αγράφων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
2.Οδός Παπαναστασίου, μεταξύ των οδών Λ. Δημοκρατίας και Δ.Λάππα.
3.Οδός Αλ. Παναγούλη, μεταξύ των οδών Αγράφων και Δ.Λάππα.
4.Οδός 25ης Μαρτίου, μεταξύ των οδών Αλ. Παναγούλη και Παπαναστασίου.
5.Οδός Νικολάου, σε όλο της το μήκος.
6.Οδός Γιάννουλη, σε όλο της το μήκος.

– Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης κατά τις ώρες από 10:00΄ έως
14:00΄, στις κάτωθι οδούς:
1. Νότια Περιφερειακή Οδός σε όλο το μήκος της.
2. Νέα Περιφερειακή Οδός σε όλο το μήκος της.
3. Επαρχ. Οδός Καρδίτσας- Μητρόπολης , σε όλο το μήκος της.

– Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης κατά τις ώρες από 11:00΄ έως
14:30΄, στις κάτωθι οδούς:
1. Επαρχ. Οδό Μητρόπολης – Καστανιάς σε όλο της το μήκος.

– Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης κατά τις ώρες από 11:30΄ έως
15:00΄, στις κάτωθι οδούς:
1. Επαρχ. Οδό Καστανιάς – Καρδίτσας (μέσω Καλλιθήρου) μεταξύ της Τ.Κ.
Καστανιάς και Επαρχ. Οδός Καρδίτσας – Κέδρου.

– Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης κατά τις ώρες από 12:00΄ έως
15:30΄, στις κάτωθι οδούς:
1.Επαρχ. Οδός Καρδίτσας – Κέδρου , μεταξύ της Επαρχ. Οδού
Καρδίτσας-Καστανιάς και Τ.Κ. Κέδρου & εντός της Τ.Κ. Κέδρου.

-Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης κατά τις ώρες από 12:30΄ έως
16:00΄, στις κάτωθι οδούς:
1.Επαρχ. Οδ. Κέδρου – Λ. Σμοκόβου, σε όλο της το μήκος.

– Απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης κατά τις ώρες από 13:30΄ έως
16:30΄, στις κάτωθι οδούς:
1.Επαρχ. Οδός Λ.Σμοκόβου  – Καρπενησίου , από Λ.Σμοκόβου  μέχρι τα όρια
Ν. Καρδίτσας με Ν. Ευρυτανίας
2.Επαρχ. Οδός Λ.Σμοκόβου – Ανάβρας, μεταξύ της Επαρχ. Οδού Λ. Σμοκόβου –
  Ν. Ευρυτανίας και διασταύρωση για Τ.Κ. Κτιμένης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των πλησιέστερων κάθετων
οδών και από τις διασταυρώσεις από τις οποίες επιτρέπεται η στροφή προς
αυτές, σύμφωνα με την υφιστάμενη σήμανση, καθώς επίσης και σύμφωνα με
τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Σημειώνεται ότι:
Η κίνηση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά,
κ.λπ.), θα διευκολύνεται από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Παρακαλούνται οι χρήστες του οδικού δικτύου να ακολουθούν και να
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και
απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.