Κτητορικό μνημόσυνο για δωρητές, ευεργέτες και εφημέριους στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Πυργετού

Σήμερα 20 Ιανουαρίου εορτή του Αγίου Ευθυμίου, όπως κάθε χρόνο πραγματοποιείται κτητορικό μνημόσυνο εις ανάπαυση των ψυχών όλων των δωρητών και ευεργετών αλλά και των διατελεσάντων εφημερίων του νέου Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Πυργετού. Ο Άγιος Ευθύμιος τιμάται από πολύ παλιά στον Πυργετό, εξ αιτίας της ύπαρξης παρεκκλησίου στον παλιό ιερό ναό, αφιερωμένο σε αυτόν.

Ο ναός είναι κτισμένος σίγουρα πριν το 1761, συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε από τη χρονολόγηση του τέμπλου σε επιγραφή του υπέρθυρου της Ωραίας Πύλης. Στο βόρειο τμήμα του ναού σώζεται το παρεκκλήσιο του Αγίου Ευθυμίου. H μεσοτοιχία με τον κυρίως ναό είναι αγιογραφημένη, ενώ ο βορεινός τοίχος είναι καλυμμένος με νεότερο σοβά. Πιθανόν, να είχε και εκεί κάποιες αγιογραφίες, οι οποίες δεν διασώθηκαν. Ενδέχεται να μην υπήρχε σε πρώτη φάση τοίχος και να υπήρχε ένα βορεινό χαγιάτι, που να κλείστηκε αργότερα και έτσι σχηματίστηκε το παρεκκλήσιο. Το ίδιο πρέπει να συνέβη με τον πρόναο, που μαζί με το παρεκκλήσιο αποτελούν έναν ενιαίο χώρο. Δυστυχώς, δεν σώζεται το τέμπλο του παρεκκλησιού. Το δάπεδο καλύπτεται από λίθινες πλάκες και σε ορισμένα σημεία από κεραμικές.