Κριτική του βιβλίου «Η Ελλάδα Ανάποδα», του Σ. Χατζηγάκη

 

Της Χαρίκλειας Γ. Δημακοπούλου

Σωτήρης Μιχ. Χατζηγάκης, Η Ελλάδα Ανάποδα: Αίτια, πρωταγωνιστές και προοπτικές, εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας.

Σάββατο – Κυριακή 8-9 Ιουλίου, 2017

Το ογκώδες βιβλίο του τ. υπουργού της Νέας Δημοκρατίας κ. Χατζηγάκη μας προκαλεί και μας προσκαλεί σε αναστοχασμό γεγονότων μιας 40ετίας που οδήγησε τελικώς στην Κρίση και τα Μνημόνια. Το βιβλίο αποτελεί ταυτοχρόνως μαρτυρία, αναμνήσεις και πολιτική ανάλυση των γεγονότων που βιώνουμε όλοι. Η ιστορική πορεία του τόπου μέσα από μια «νόθο αστικοποίηση» και την διαχρονική έλλειψη σεβασμού προς τους θεσμούς που οδηγούν στην ανανέωση και άρα αποκλείουν την φθορά, συνθέτουν το υπόβαθρο της κρίσεως, όπως αναλύει ο συγγραφεύς. Πέρα τούτου όμως διαπιστώνει και αυτό που γίνεται γενικώς δεκτό, ότι κανείς δεν προείδε την κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως και ότι κανείς δεν θέλησε να διακρίνει τα στοιχεία εκείνα που την έφεραν. Και μεταξύ αυτών είναι η βαθμιαία μετατροπή των συνειδητών πολιτών σε απλούς καταναλωτές, όχι μόνον αγαθών αλλά και πολιτικών συνθημάτων που εχάιδευαν τα αυτιά τους. Στο σημείο αυτό το βιβλίο διακρίνεται για την ειλικρινή από πλευράς συγγραφέως διαπίστωση της ανεπαρκείας του πολιτικού κατεστημένουως προς τον ρόλο που έπρεπε να έχει διαδραματίσει. Καλές προθέσεις υπήρχαν μεταξύ πολλών, εν οις και του κ. Χατζηγάκη, αλλά δεν αρκούσαν, όπως απεδείχθη. Ιδιαίτερα συγκινητικός είναι ο σε προσωπικό τόνο επίλογος του βιβλίου, ένα deprofundisτου συγγραφέως για τις προθέσεις και τις προσπάθειές του. Το βιβλίο συμπληρώνεται από παραρτήματα που προσφέρουν πρόσθετα στοιχεία για ενέργειες και προσπάθειες του κ. Χατζηγάκη. Θα ήταν δυνατόν να λεχθή ότι το βιβλίο αποτελεί μια πολιτική ανάλυση και ταυτοχρόνως απομνημόνευμα. Πάντως είναι ευανάγνωστο και έχει πολύ ενδιαφέρον.