Κουτσονάσιος και Τόλιας επισκέφθηκαν Γαρδίκι και Δέση

1_copy_copy
Μετά από πρόσκληση της προέδρου του Τ.Σ.Γαρδικίου κας Αλεξάνδρας Τάμπου-Καρατζούνη και του προέδρου του Τ.Σ.Δέσης  κ.Δήμου Γράμψα,οι αντιδήμαρχοι Πύλης κ.Γιάννης Κουτσονάσιος και Νίκος Τόλιας καθώς και η μηχανικός του δήμου κα.Στέλλα Παρασκευά μετέβησαν στο Γαρδίκι και στη Δέση.
Τόσο στο Γαρδίκι όσο και στη Δέση συζητήθηκαν τα προβλήματα και τα έργα που έχουν προτείνει προς υλοποίηση τα τοπικά συμβούλια.
Ο κ.Κουτσονάσιος και ο κ.Τόλιας δήλωσαν ότι <<παρά την οικονομική στενότητα που έχει ο δήμος θα γίνουν προσπάθειες ώστε σε κάθε τοπική κοινότητα στον Καλλικράτειο Δήμο Πύλης να γίνουν τα άμεσα και επείγοντα έργα>>.