Κώστας Φαμίσης: Ο πολιτισμός ενώνει…

-Σαφέστατο μήνυμα για την ανάγκη διάσωσης και διάδοσης των παραδόσεων μας και του λαϊκού μας πολιτισμού έστειλε ο Διευθυντής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Θεσσαλίας του Ομίλου της UNESCO Κώστας Φαμίσης από το 8ο  Διεθνές  Εθνολογικό  Συνέδριο, που  διοργάνωσε  το  Αντάμωμα,  η Καραγκούνικη  Αμφικτιονία.

-Ο συντοπίτης πανεπιστημιακός δάσκαλος και επιχειρηματίας χαρακτήρισε πολύ σημαντικό το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα και «Το υδάτινο στοιχείο στη Θεσσαλική Πεδιάδα » όπως και τις ιστορικές , κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις του» καθώς οι καταστροφικές συνέπειες του Daniel άνοιξαν πληγές που πρέπει να κλείσουν σύντομα και να επανέλθει η κανονικότητα με την συνδρομή των αρμοδίων…».

-Διαβεβαίωσε δε ότι ο ίδιος και ο όμιλος θα συμβάλλουν τα μέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση καθώς ο πολιτισμός ενώνει δυνάμεις και μέλημα του είναι να αναβαθμίζει το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας μας…