Κώστας Αγοραστός: «Επιτάχυνση συνεργειών για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ»

agorastos-1_copy

Σε θέματα που αφορούν στην επιτάχυνση του Ε.Σ.Π.Α. Θεσσαλίας αλλά και σε καθυστερήσεις στις οποίες εμπλέκονται τόσο τοπικοί όσο και κεντρικοί φορείς, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Κάνοντας ειδικότερη αναφορά στην τρέχουσα δυσκολότατη οικονομική κρίση που περνά η χώρα, αναφέρθηκε στην υποχρέωση όλων των υπηρεσιών και εργαζομένων τους, να υπερπηδήσουν γραφειοκρατικά εμπόδια και προβληματισμούς, ώστε να ενεργούν τάχιστα για ωρίμανση, ένταξη και υλοποίηση των έργων του Ε.Σ.Π.Α. που τελικά είναι σήμερα οι μόνοι άμεσα διαθέσιμοι πόροι χρηματοδότησης στη χώρα.

«Η επιτάχυνση των ενεργειών από όλους μας, θα αποφέρει όχι μόνο τεχνοκρατικά αύξηση στις εντάξεις και απορροφήσεις του Ε.Σ.Π.Α., αλλά ουσιαστικά οφέλη στη Θεσσαλία και στους κατοίκους της. Κάθε μέρα επιτάχυνσης σε μία ενέργειά μας, οδηγεί σε ταχύτερη απόδοση εργασίας στην αγορά, είτε αυτή είναι άμεση με εργασία προσωπικού στον τεχνικό τομέα (δημόσια έργα, αυτεπιστασίες αρχαιολογίας κ.α.) είτε έμμεση με κίνηση όλων των κλάδων της αγοράς που συνοδεύει την εκτέλεση των έργων και εντέλει του συνόλου της οικονομίας της περιοχής μας», τόνισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και πρόσθεσε:

«Πρέπει να αλλάξουμε το κλίμα που επικρατεί στον τρόπο εργασίας μας, στις μεθόδους μας και στην οργάνωσή μας, όλοι οι Φορείς. Να οργανωθούμε και να συνεργαστούμε καλύτερα, για το συμφέρον όλων μας. Η Περιφέρεια της Θεσσαλίας με τις Υπηρεσίες της και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Θεσσαλίας, είναι έτοιμες για να υποστηρίξουν κάθε έργο και Φορέα για να ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α. και να υλοποιηθεί έγκαιρα. Είναι ο στόχος που θέσαμε από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το Ε.Σ.Π.Α. στις 1 Ιουλίου του 2011, γι΄ αυτόν εργαζόμαστε και σας βεβαιώνω ότι θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τον πετύχουμε. Ήδη εντάξαμε σημαντικό αριθμό έργων στο Ε.Σ.Π.Α. της Θεσσαλίας, διεκδικούμε θετικά εντάξεις σε Τομεακά Προγράμματα του Ε.Σ.Π.Α., συνεργαστήκαμε με όλους τους φορείς και η συνεργασία αυτή συνεχίζεται, καταγράψαμε όλα τα ώριμα έργα στη Θεσσαλία ώστε να ξεκινήσουμε άμεσα νέα σειρά Προσκλήσεων για την ένταξή τους, υποστηρίζουμε την ωρίμανση νέων έργων».

Ωστόσο, ειδικότερη αναφορά έγινε σε αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις διαδικασίες μετά την απόφαση ένταξης έργων στο Ε.Σ.Π.Α.

«Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος χρόνος όπως έχει μετρηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης που είναι το αρμόδιο για το Ε.Σ.Π.Α., από την ένταξη ενός έργου και έως την πρώτη δαπάνη του είναι περίπου 600 ημέρες. Τον χρόνο αυτόν θα τον μειώσουμε. Και θα μειωθεί με τη συμμετοχή πρωτίστως των Φορέων των έργων. Η προθεσμία υποβολής των τευχών δημοπράτησης ενός έργου μετά την ένταξή του στο Ε.Σ.Π.Α. για προέγκριση στη Διαχειριστική Αρχή , ορίζεται να γίνεται εντός 60 ημερών το αργότερο ορίζει το Υπουργείο, αλλιώς το έργο θα απεντάσσεται. Ήδη ορίζουμε μικρότερο χρόνο, της τάξης των 5 – 10 ημερών, καθόσον τα έργα εντάσσονται με έτοιμα τεύχη δημοπράτησης και παρακολουθούμε την τήρηση της προθεσμίας. Ο Διαγωνισμός από τον Φορέα πρέπει να γίνεται ΑΜΕΣΑ και όχι να εμφανίζονται καθυστερήσεις αδικαιολόγητες. Η ολοκλήρωση των Διαγωνισμών από τους Φορείς οφείλει να είναι πρώτη προτεραιότητά τους, ώστε να οδηγούμαστε σε Συμβάσεις το γρηγορότερο δυνατόν. Είναι γνωστές οι καθυστερήσεις με προσφυγές υποψηφίων Αναδόχων, με τα προβλήματα εγγυοδοσίας τους από τις Τράπεζες , έχουμε ήδη καταθέσει τα θέματα στα Υπουργεία και εξετάζονται , είναι θέματα κοινά στη χώρα, δεν θα πρέπει λοιπόν σε αυτά να προσθέτονται καθυστερήσεις που οφείλονται αποκλειστικά σε εμάς τους ίδιους τους φορείς. Η εκτέλεση των έργων πρέπει να γίνεται στα χρονοδιαγράμματα που έχουν οριστεί από την αρχή. Καθυστερήσεις στην υλοποίηση, παρατάσεις προθεσμιών και εντέλει μη έγκαιρη παράδοση έργων είναι μη αποδεκτά από εμάς και ελέγχονται μία προς μια όλες οι περιπτώσεις. Η ευθύνη βαρύνει τους Φορείς των έργων. Στη διαδικασία πληρωμών τώρα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η άμεση πληρωμή κάθε Λογαριασμού Αναδόχου έργου, αφού βεβαίως ελεγχθεί για τη νομιμότητα και κανονικότητά του. Απαιτείται ταχύτητα, κύρια στις εσωτερικές διαδικασίες και ροές των Φορέων. Είναι ανάγκη να πληρώνουμε άμεσα τα έργα που εκτελούνται και να μην δημιουργούμε προβλήματα.

Μπορούν να ειπωθούν πολλά για τις καθυστερήσεις είτε συγκεκριμένων έργων, είτε φορέων, είτε και υπουργείων και υπηρεσιών τους για τις αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις κ.α. στα οποία έχουν αρμοδιότητα. Είμαστε όμως εδώ για να δώσουμε λύσεις. Για να βοηθήσουμε, να επιταχύνουμε και να κάνουμε έργο. Είμαστε αρωγοί σε κάθε Φορέα που θέλει να επιτύχει ο ίδιος και να συνταχθεί με το στόχο μας, αλλά δεν θα δεχτούμε αναιτιολόγητες καθυστερήσεις από κανέναν και σε κανένα έργο. Μαζί όλοι, μπορούμε να καταστήσουμε τη Θεσσαλία πρωτοπόρο στη συνεργασία, στη συνέργεια, στη διεκδίκηση και στην αποτελεσματικότητα», δήλωσε ο κ. Κώστας Αγοραστός.