Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο Λ. Στεφανίδης

Στις 16 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η εκλογές διενεργήθηκαν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (σύστημα ΖΕΥΣ) και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Γραμματείας της Σχολής Επιστημών Υγείας, κτίριο βιβλιοθήκης-1ος όροφος, Βιόπολις-Μεζούρλο-Λάρισα . Μετά την εξαγωγή των ψήφων, η 5μελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών, ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με θητεία από 01-09-2021 έως 31-08-2024, εκλέγεται ο Καθηγητής Παθολογίας – Νεφρολογίας του Τμήματος Ιατρικής Ιωάννης Λ. Στεφανίδης.

 

 Από τη Γραμματεία

Της Σχολής Επιστημών Υγείας