Κορωνοϊoς και τρίτη ηλικία ΚΗΦΗ Τρικάλων

Τα ηλικιωμένα άτομα ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση σοβαρής νόσου και επιπλοκών από τον Covid-19.Αυτο έχει σαν συνέπεια να κρίνεται αναγκαία η συστηματική εφαρμογή όλων των μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης του νέου κορωνοιου.  Συγκεκριμένα:

*Να αποφεύγονται οι επαφές με άτομα που εμφανίζουν συμπτωματολογία λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος.

*Να αποφεύγουν όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια.

*Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και να αποφεύγουν την επαφή των χεριών με το πρόσωπο(μάτια, μύτη, στόμα)

*Να αποφεύγουν τους χώρους συγχρωτισμού και τις εκδηλώσεις.

*Να επικοινωνούν άμεσα με τον θεράποντα ιατρό σε περίπτωση εμφάνισης   συμπτωμάτων λοίμωξης του αναπνευστικού.

*Να αποφεύγουν επισκέψεις σε χώρους υγείας, χωρίς σοβαρό λόγο.

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες κατ’ οικον(σίτιση ,φάρμακα, πληρωμή λογαριασμών κτλ.) στους ωφελούμενους που έχουν ανάγκη.

Η Δομή ανήκει στον Δήμο Τρικκαίων και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 στον άξονα προτεραιότητας 2α”Αναπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνικής ενσωμάτωση”